Autonome team

IT-konsulentselskapet fjernet alle mellomledere og innførte flat struktur

– Det er galskap og masse fallgruver. Kanskje blir vi også idiotforklart, men vi tror at dette er framtiden.

Aslak Ege er daglig leder i det Oslo-baserte IT-konsulentselskapet hvor det ikke er rom for å jage etter titler.
Aslak Ege er daglig leder i det Oslo-baserte IT-konsulentselskapet hvor det ikke er rom for å jage etter titler. (Foto: Marius Jørgenrud)

– Det er galskap og masse fallgruver. Kanskje blir vi også idiotforklart, men vi tror at dette er framtiden.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Capra Consulting er et mellomstort IT-konsulentselskap med 110 ansatte, som opptar to etasjer øverst i tårnbygget i Stenersgata, rett ved siden av Oslo City.

Midt på Jernbanetorget har de valgt en overraskende anonym tilværelse, uten logo på fasaden til det som også er hovedkvarteret til eiendomsmagnat Olav Thon.

De drøyt hundre teknologene har vært mer opptatt av programvareutvikling enn av å være synlige utad. Dessuten vil de heller bruke pengene på intern moro enn et kostbart skilt, forklarer daglig leder Aslak Ege.

Flat struktur

Over en Olav Thon-kopp med svart automatkaffe blir det raskt klart at virksomheten velger utradisjonelt også på andre områder.

– Vi har akkurat lagt ned ledergruppen vår, sier Ege.

Siden månedsskiftet august-september har de klart seg uten mellomledere og andre sjefsstillinger. Selskapet som ble etablert i 2005 har innført en flat struktur.

Titler betyr nada

– Kulturelt og verdimessig har vi riktignok alltid vært ekstremt flate. Med det mener jeg at titler betyr nada, at alle kan og bør snakke med alle, og at vi selvsagt betyr like mye uavhengig av alder, erfaring og så videre. Forskjellen nå er at vi har endret organisasjonsstrukturen til å reflektere denne flatheten fullt ut.

Inspirasjonen er hentet fra bokutgivelsen «Team Topologies» (2019) skrevet av utviklerne Matthew Skelton og Manuel Pais.

– Den handler om hvordan man bør organisere seg for å drive med programvareutvikling. Vi har tatt dette til oss og går fra tradisjonelt hierarki til å bli en drøss med autonome team i en nettverksmodell. Det er altså overgangen fra hierarki til nettverk som er essensen, og så har vi valgt autonome team som entitetene i nettverket.

Modellen hindrer ifølge ham ikke administrative oppgaver. HR-funksjonen som skal håndtere det praktiske som ferie, lønn og sykemeldinger er fordelt på rundt 11 team. Andre team som skal jobbe med strategi, rekruttering og markedsføring. En rekke andre team er forbeholdt faglig utvikling.

– Det er galskap og en masse fallgruver, men vi har tro på dette, forsikrer Aslak Ege.

Spotify-inspirasjon

Ideen springer ut av en erkjennelse om at (den nå nedlagte) ledergruppen brukte altfor mye tid, uten at de klarte å få svarene de trengte for å ta selskapet videre. Det er to uttalte mål med reorganiseringen:

  1. Skape rom for at flere engasjerer seg i driften og utviklingen av selskapet, for på den måten å få klokere valg og mer eierskap til det som foregår.

  2. Øke graden av autonomi og fleksibilitet, for på den måten å være mer robust for og øke hastigheten ved endringer.

Capra opptar de to øverste etasjene i dette bygget midt på Jernbanetorget.
Capra opptar de to øverste etasjene i dette bygget midt på Jernbanetorget. Foto: Marius Jørgenrud

– Har dere hentet inspirasjon også fra andre selskaper?

– Spotify er et selskap som er blitt trukket frem en del, men mange der har senere gått ut og sagt at det ikke finnes en slik modell hos dem, men at det var løse tanker om det. Men vi har blitt inspirert av graden deres av autonomi. Ellers har vi ikke sett eksempler på noen som har valgt dette for hele selskapet. Vi tok hele selskapsstrategien med i dette konseptet da vi la ned ledergruppen i slutten av august.

Ege forsikrer at ingen har mistet jobbene sine med denne omleggingen.

– Nei, for guds skyld, tvert imot, som han sier og fortsetter: – Det er mulig vi svever på en sky av entusiasme, men nå popper det opp folk som vil være med. Det er stadig nye team som vil ta ansvar for ulike ting. I tråd med kulturen vår skal det være stor plass her. Vi har ingen skjult agenda med detaljerte planer, sier han.

Les også

Forventer å lære mye

Normalt i konsulentbransjen er det press på å fakturere timer. Også her er det et poeng at selskapet må ha utegående konsulenter for å tjene penger.

– Er det virkelig mulig å bidra i ulike team når man egentlig skulle vært ute hos kunde?

– For ti år siden ville jeg ha sagt nei. Før trengte vi 100 prosent fakturering fra alle hele tiden. Nå har vi heldigvis en sterk økonomi, som gjør det mulig å investere mye energi internt i kontinuerlig forbedring. Dette styrker oss på sikt.

Det kan hende at noen tenker at vi er idioter, og at dette kommer til å brenne

– Det kan hende at noen tenker at vi er noen idioter, og at dette kommer til å brenne, men uansett kommer vi til å lære mye av dette. Hvis vi lykkes uten altfor mye frustrasjon og usikkerhet, da tror jeg vi har oppnådd mye. Vi har troen på at dette er framtiden, sier Ege.

Capra Consulting er en lønnsom virksomhet, som i fjor omsatte for mer enn 142 millioner kroner med en bunnlinje på drøyt 12 millioner.

– Vi styrer aktivt mot en margin på 10-12 prosent, verken mer eller mindre. Hvis vi ligger an til høyere marginer, så bruker vi det heller på noe gøy eller nyttig. Helst gøy, sier Ege.

Privat næringsliv utgjør minst 70 prosent av kundeporteføljen, men de har også offentlige kunder som blant annet Vy. Deres aller største kunde er forsikringsselskapet Gjensidige.

Har ingen plan

Hva er det ellers som skiller dem fra andre IT-konsulentselskaper?

– En ting vi er stolte av er at det er rom for påvirkning. Vi har ingen handlingsplaner eller detaljerte tanker om hva vi skal oppnå de neste tre årene. Det sitter ingen og lager fancy Powerpoint-presentasjoner om hvor vi skal. Veien er ikke lagt. Det er også noe de ansatte responderer veldig godt på.

– Men dette betyr også at de som jager titler og ønsker en veldig definert intern karrierevei for seg, ikke alltid trives hos oss. Det hender vi får kommentarer fra nyansatte som sier «det er ingen som har en plan her» og det er helt riktig. Det er ingen som har en plan. Derimot er vi stolte av hvordan vi legger til rette for en brattest mulig læringskurve, slik at de ansatte kan ta det neste karrieresteget etter Capra.

– Det må jo nødvendigvis bety noen feilansettelser?

– Absolutt, men jeg tror ikke at vi har noe høyere turnover enn andre, som typisk ligger et sted mellom 5-10 prosent.

Les også

Fra velstand til tøffere tider

Ege forteller om en økonomisk opptur, men også om utfordringer i tiden fremover. Korona er ifølge ham med på å presse markedet.

– Vi har hatt et fantastisk godt år, økonomisk. Det skyldes for det aller meste flaks med tanke på kundeporteføljen vår. Vi skal ikke skryte på oss noe slags taktisk planlegging. Vi var rett og slett ikke eksponert mot bransjene som er verst rammet av koronapandemien, som blant annet reiseliv. Det eneste kloke valget vi gjorde for en del år siden var å legge energi i å få offentlige rammeavtaler, nettopp som et motkonjunkturtiltak.

– Korona kommer derimot til å påvirka oss fra omtrent nå og videre fremover. Mange av konkurrentene våre sitter med ledig kapasitet. Det gir usedvanlig høy økt konkurranse med press på timeprisene.

I markedet har prisene for konsulentbistand stått nokså stille i lang tid. Selv om lønningene har steget koster det ikke mer i 2020 enn det gjorde ved årtusenskiftet. Kombinert med rause lønnsoppgjør har det resultert i lavere marginer.

– Det begynte å løsne fra slutten av 2016, blant annet på grunn av det store digitaliseringsløftet i offentlig sektor. Etterspørselen ble mye større enn tilbudssiden. Da begynte timeprisene å stige, og for første gang på lenge steg de også mer enn lønningene. Nå blir det spennende å se hva som skjer, sier Aslak Ege.

Begrepene på type kompetanse de tilbyr gjenspeiler det kundene bruker, ifølge Ege, og prisforskjellen mellom nyutdannede juniorer og opp til seniorkompetanse er ikke så stort som man kanskje skulle tro.

– Det begynner på rundt 1150 kroner timen for helt nyutdannede utviklere, og går opp til 1950 kroner, men da er vi over på særtilfeller. De høyeste timeprisene er mest for korte oppdrag og spisskompetanse, da gjerne for oppdrag av begrenset varighet eller for å fikse et problem. Arkitektenes timepriser ligger generelt i det øvre sjiktet.

Aslak Ege sitter i en sofa på kontoret, der annet hvert sete er sperret av hensyn til smittevern.
Korona gir usedvanlig høy økt konkurranse med press på timeprisene, sier Aslak Ege. Foto: Marius Jørgenrud

I likhet med andre i bransjen, så har også Capra Consulting erfart at kundene er blitt mer tilbakeholdne under pandemien.

– Definitivt. Det har vi sett helt siden mars. Alle har videreført aktivitetene sine, men antall nye oppdrag har vært mye lavere. Den usikkerheten må vi nok leve med en god stund. Ironisk nok, for vår del, har korona medført mer fakturering, fordi vi bruker mindre tid i faglige og sosiale akser. Overholdelse av smittevernanbefalinger er en viktig driver til det.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen