– Intet blinkskudd fra Haraldsen

Difi-direktør Hans Christian Holte forsvarer seg i debatten om elektroniske faktura.

– Intet blinkskudd fra Haraldsen
Det Arild Haraldsen framstiller som tvang fra Difi, dreier seg om et rundskriv fra Fornyingsdepartementet som det er Difis oppgave å følge opp, skriver Hans Christian Holte. Bilde: Marius Jørgenrud
Hans Christian Holte er direktør i Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT.
Hans Christian Holte er direktør i Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT. Bilde: Marius Jørgenrud

Arild Haraldsen gjør i et debattinnlegg i Digi.no 4. mai et helhjertet forsøk på å plukke Regjeringens satsning på elektronisk faktura fra hverandre. Han skriver blant annet at «Difis strategi for implementering av efaktura har gått på mange skjær, og trenger et korrektiv».

    Les også:

Kritikk kan være bra, men Haraldsens kritikk er i høy grad skivebom.

Haraldsen skriver at Difi innfører elektronisk faktura med tvang. Difi har ingen myndighet til å utøve tvang.

Når det er sagt, er Difi svært positive til at regjeringen instruerer statlige virksomheter på dette området.

Det er i tråd med anbefalinger fra både private og offentlige virksomheter og skiller seg lite fra hva man for lengst har gjort i våre naboland.

I Rundskriv P-11/2011 skriver Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet at «I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF).»

Difis oppgave er blant annet å følge opp dette rundskrivet fra regjeringen. Vi lever helt fint med at Haraldsen kaller dette tvang, men det er etter vår mening en lite interessant betraktning når det gjelder innføringen av elektronisk faktura.

Haraldsen sier at innsparingspotensialet for private leverandører er 178 millioner kroner over ti år. I Metier AS’ samfunnsøkonomisk analyse om elektronisk fakturering i kommunal sektor, heter det derimot at privat sektor vil kunne spare 2,1 milliarder kroner over 16 år. Uansett kan man spørre om det i 2012 er nødvendig å måtte bruke slike tall for å hevde at elektronisk faktura er å foretrekke fremfor en papirbasert løsning.

Haraldsen mener at Difi skal satse på samarbeid. Vi er naturligvis enige i at dialog og samarbeid er bra. Regjeringens strategi for elektronisk fakturering omfatter da også informasjon, dialog og samarbeid. Dette kommer i tillegg til instrukser, standardisering og teknisk tilrettelegging.

Fra Difis side har vi lenge hatt dialog både med offentlige virksomheter, leverandører og system- og tjenesteleverandører. I tillegg er det opprettet målrettede samarbeidsfora med alle dem som bidrar til at elektronisk faktura skal innføres i Norge. Vi har faste samarbeidsfora med leverandører, mottakere, tjenesteoperatører og økonomisystemer. Utover disse arenaene arrangeres det kostnadsfrie konferanser som også vises på internett, og vi stiller opp på de aller fleste invitasjonene vi får til å gi informasjon.

Difi har på ingen måte glemt småvirksomhetene. Vi har blant annet samarbeidet med tjenesteoperatørene Sendregning.no og Unimicro, som allerede har over 60 000 av dem som kunder. Vi er opptatt av å komme både de aller minste webløsninger, og løsninger gjennom økonomisystemene til både små og store virksomheter i møte.

Vi fortsetter å tilby Ehandelsplattformen som i samspill med andre e-handelsløsninger på markedet, gir god funksjonalitet og er en viktig driver for endring. Og ikke minst fortsetter vi vårt engasjement for standardisering slik at løsninger og tjenester blir enklere, mer kostnadseffektive og slik at kjøpere og leverandører skal kunne velge løsninger og tjenester uavhengig av hverandre.

Les mer om: