Intet dokument er umulig å finne

Norske InfoFinder har praktiske løsninger for dokumentsøk, og avtaler alltid prisen på forhånd.

Det er snart gått seks år siden Karl Petter Askim var med på å stifte søkebedriften InfoFinder – opprinnelig kalt Mediaport – i Trondheim. Han og kompanjongen ville tilby praktiske søkeløsninger til bedriftsmarkedet.

– Det hadde da vært et sterkt fokus på dokumentgjenfinning i mange år, og flere prøvde å strukturere seg ut av utfordringen, altså å fordele dokumenter i en sterk katalogstruktur. I dag er det tydelig for alle at struktur ikke løser problemet. Man trenger et verktøy for å finne fram i strukturen.

InfoFinder holder seg strengt til bedriftssøk i digitale arkiv. De har ikke ambisjoner om å konkurrere innen verken internettsøk eller lokale søk, og de vil heller ikke levere fullverdige portaler. Men de er glad for at Google og andre har bidratt til å framheve hvor enkelt det kan være å finne noe på nettet, i forhold til hvor vanskelig det kan være å finne et bestemt dokument på bedriftens egen server.

– CognIT og andre har angrepet utfordringen som et problem innen kunnskapsforvaltning. Vi er mer rendyrket søk. Det er en viss forskjell.

InfoFinder har et femtitalls kunder. Den største er FMC Kongsberg Subsea med rundt 1 000 brukere. Den minste kunden har fire brukere, og et raskt voksende dokumentlager. I tillegg til tekniske bedrifter, er blant annet advokatkontorer på kundelisten.

– Vi har satset på skalerbarhet og høy ferdighetsgrad. Kunden kjøper et produkt som rulles ut og som virker med én gang. Prisen avtales på forhånd. Det er ikke noe utviklingsarbeid i forbindelse med installasjonen.

Løsningen selges i utgangspunktet gjennom forhandlere. I tillegg har InfoFinder en samarbeidsavtale med SuperOffice og Visma.

– Vi er modulleverandør til begge. Alle deres forhandlere har oss, og vi har en del uavhengige forhandlere i tillegg. Vi kan integrere i mange ulike typer miljøer. I SubSea kjøres for eksempel SAP, DocuLive, Matrix One og flere PDM-systemer. Videre har de intranett, filservere og så videre, og vi dekker det hele.

Teknologimodellen for InfoFinder er at de kan velge mellom flere søkemotorer. Rundt motoren sørger et rammeverk for at implementeringen blir enkel. Videre er det filtre for alle mulige formater. Askim lover å følge opp etter hvert som nye systemer bringer inn stadig nye formater. Rammeverket er lagt opp med tanke på å kunne tilpasses ulike typer løsninger for sikkerhet og adgangskontroll.

– Per i dag har vi stort sett levert med motor fra Autonomy. Vi har diskutert mye med dem for å få prisen ned på et levelig nivå for nordiske selskaper. Vi kan også levere løsninger med Lucene, en søkemotor i åpen kildekode. Videre har vi en OCR-motor («optical character recognition») slik at vi kan tilby løsninger for å søke gjennom grafisk avbildede dokumenter.

Denne tilnærmingen skiller InfoFinder fra andre norske søkeselskaper som Fast og Stochasto. Fast har motor og løsninger, mens Stochasto leverer en egenutviklet motor til dem som skal stå for de praktiske løsningene.

– Det første spørsmålet vi stilte oss da vi leste om Stochasto, var: Kan vi bruke den motoren?

En utfordring for Askim er at markedet ikke er modent ennå.

– Bevisstheten rundt at det finnes løsninger til å søke opp informasjon man trenger, begynner så smått å komme. Våre kunder forteller at situasjoner der man utnytter søk, dukker opp mens man bruker verktøyet. Et advokatfirma meldte tilbake at de hadde ikke ventet så stor gevinst av gjenbruk av tidligere gode arbeider.

InfoFinder tilbyr å integrere søkefunksjonalitet i verktøyene som kundene bruker. Askim demonstrerer hvordan søk utløses og treff dukker opp i SuperOffice når man arbeider der, og viser hvordan også metadata er naturlig med i søkene. Tilsvarende integrasjon er mulig i blant annet SAP.

– I andre tilfeller foretrekker brukeren å integrere søk i en portal, eller tilby søk direkte fra oppgavelinjen på den enkeltes PC. Portalsøk har vi, søk fra oppgavelinjen er noe vi snart vil ha klart.

Etterprosessering av søkeresultater er ifølge Askim noe som blir stadig mer populært.

– Vi har laget et navigeringssystem som gir oversikt over hvor de forskjellige treffene er.

Han demonstrerer hvordan resultatene kommer fram i en trestruktur, der man raskt oppdager ting man ellers kanskje ikke ville lagt merke til, for eksempel at to av treffene er regnearkfiler i samme katalog.

En fordel Askim liker å trekke inn i et salgsargument, er InfoFinders nøysomhet i forhold til maskinressurser.

– Dette avhenger av mengden av dokumenter og av hvor ofte de endres. E-post for tusen brukere krever mye. Mer statiske områder krever mindre.

InfoFinder overlater sikkerheten i en løsning til hovedsystemet som det søkes i.

– Når vi leverer en løsning for Lotus Notes, SAP, DocuLive, IFS og så videre, er tilgangen til dataene avhengig av disse applikasjonenes sikkerhetsløsning. Vi leser rettighetene til hver bruker før vi viser svarene. Det er en metodikk vi har arbeidet mye med.

Blant tekniske applikasjoner leveres søkeløsninger for blant annet AutoCad og Corel Draw.

    Les også:

Til toppen