Intet julerush etter Internett-aksess

Internett-aksess ser ikke ut til å bli den mest hotte av julegavene i år. Ingen av de store aksessleverandørene har satset på egne julekampanjer. Flere forhandlerne har kjørt egne kampanjer med modem til en krone inkludert abonnement, men salget er bare ubetydelig større enn i november.

Internett-aksess ser ikke ut til å bli den mest hotte av julegavene i år. Ingen av de store aksessleverandørene har satset på egne julekampanjer. Flere forhandlerne har kjørt egne kampanjer med modem til en krone inkludert abonnement, men salget er bare ubetydelig større enn i november.

Telenor Online klarer så vidt å ta unna sine nye kunder, Schibsted Nett har fått andre ting å tenke på etter at samarbeidet med Telenor ble kjent, mens Riksnett har utsatt sine planer etter at de nye teletakstene ble offentliggjort. Dette er kort oppsummert ståa for de tre største Internett-leverandørene i uka før jul.

Dette er hovedårsakene til at ingen av Internett-leverandørene tror på særlig ekstra salg som følge av julegavekjøp.

I Telenor er det Telenor Privat som selger Telenor Internett. Informasjonskonsulent i Telenor Privat Elisabeth Gjølme sier til digi:tele at Telenor selger mellom 1500 og 2000 Internett-abonnement hver uke. - Det skjer uten noen spesiell markedsføring, og vi har valgt å ikke lage noen spesielle julekampanjer i år heller, sier hun.

Tidligere i høst hadde Telenor problemer med å ta unna det store tilsiget av kunder, og slik situasjonen er nå ser det ut at Telenor klarer dagens tilsig, men ikke særlig mer. Telenor sitter i dag med i underkant av 60.000 kunder, og ligger ifølge Gjølme i god rute i forhold salgsmålene for 1996, som er satt til mellom 60 og 70.000 solgte Internett-abonnement.

Schibsted Nett har samme tilsig av kunder som Telenor. Direktør for privatmarked, Morten Stensland, sier til digi:tele at etter at samarbeidplanene med Telenor ble kjent så har fokus vært rettet mot omorganiseringen og ikke så direkte mot salg. Det er også årsaken til at en ikke kjører ut egne kampanjer beregnet på jula. Stensland tror også at Internett-aksess, som binder opp mottageren med fremtidige utgifter, ikke er den mest idelle gave. Stensland opplyser at Schibsted Nett i dag sitter med en kundemasse på mellom 50 og 55.000 kunder.

Markedsdirektør i Riksnett Jarle Ødegaard, sier til digi:tele at de planene som opprinnelig ble framskyndet som en følge av samarbeidsavtalen mellom Schibsted Nett og Telenor Online, nå er utsatt til midten av januar. - De nye teletakstene gjør at vi må bruke litt mer tid på markedssiden enn først tenkt. Vi må omstrukturere store deler av organiasjonen, samt at vi ruster opp staben. Vi kommer ikke med planlagte kampanjer før i januar og har en klar målsetning om 20.000 kunder innen utgangen av februar neste år, sier Ødegaard som ellers er fornøyd med et gjevnt tilsig av kunder innen både privat og bedriftsmarkedet.

Etter en telefonrunde til flere av de største elektronikkforhandlerne i Østlandsområet er hovedinntrykket det samme som aksess-leverandørene har gitt. Det er heller små endringer i salget fra november til desember. Hos for eksempel Elkjøps tre forretninger rundt Oslo, som forhandler både Schibsted Nett og Telenor Internett, er det solgt vel 100 flere Internett-pakker flere i de tre første ukene i desember, sammenlignet med samme tid i november. Dessuten er det et klart inntrykk at modem og Internett ofte er en del av en total PC-pakke når det først skal handles datautstyr. Forøvrig er andre hardwareprodukter som spill av ulike typer også trygge gaveideer.

Til toppen