Intet lett bytte mellom ARK og Getronics

Getronics har fått avslag på søknaden om å få noterte konverteringsretter mellom aksjene i ARK og Getronics. Av avslaget fremgår det at Oslo Børs mener det ikke vil være tilstrekkelig interesse for et slikt papir.

Getronics har fått avslag på søknaden om å få noterte konverteringsretter mellom aksjene i ARK og Getronics. Av avslaget fremgår det at Oslo Børs mener det ikke vil være tilstrekkelig interesse for et slikt papir.

Hensikten med å notere konverteringsrettene skulle være å lette omsetteligheten av papiret.

Konverteringsrettene er utstedt i forbindelse med Getronics nedsalg i ARK ASA. Hensikten med retten var i utgangspunktet å sikre seg at de som ble minoritetsaksjonærer i ARK ved kjøp av aksjer fra Getronics, skulle få en økt beskyttelse for sin investering ved å få muligheten til å bytte inn aksjene i ny-utstedte aksjer i Getronics.

Av avslaget fra Oslo Børs fremgår det at børsen har vurdert det dithen at et slikt papir ikke ville vært av allmenn interesse og derved ikke oppfyller primærkravet for notering ved børsen.

Getronics vil trolig ikke anke beslutningen.

Av de totalt fire millioner konverteringsrettene som skulle utstedes, gjenstår utstedelsen av 600.000 konverteringsretter. Disse vil bli søkt utstedt i forbindelse med et videre nedsalg.

Til toppen