Investerer 100 millioner i NMT

Mens britene har besluttet å fase ut sine analoge mobilnett, går Norge motsatt vei. Telenor Mobil vil i år investere 100 millioner kroner i oppgradering av NMT-nettet. Fredag signerte Nokia den første utbyggingskontrakten.

Mens britene har besluttet å fase ut sine analoge mobilnett, går Norge motsatt vei. Telenor Mobil vil i år investere 100 millioner kroner i oppgradering av NMT-nettet. Fredag signerte Nokia den første utbyggingskontrakten.

Telenor Mobil og Nokia signerte før helga en toårig avtale om utbygging av det norske NMT-nettet. Rammeavtalen har en verdi på omlag 50 millioner kroner, og innebærer at Nokia skal levere basestasjoner til Telenor Mobils NMT 450 og NMT 900-nett. Det finske selskapet har levert slike basestasjoner til Telenor de siste ti årene.

- Foruten å levere basestasjoner skal Nokia også tilpasse NMT 450-systemet til den nye typen håndportable telefoner, noe som krever en del programvareendringer, opplyser informasjonssjef Per Engh Halvorsen til Digi:tele.

Selv om mange land har besluttet å fase ut sine analoge mobilnett til fordel for mer moderne, digitale systemer, går Norge i stikk motsatt retning. Ifølge konsesjonsvilkårene skal NMT-nettene i Norge opprettholdes til minimum år 2003, og dessuten er Telenor Mobil pålagt å varsle sine kunder om en eventuell nedlegging av NMT-nettene minst fem år i forveien. Telenor Mobil har ennå ikke gitt noe slikt signal, men sier tvert i mot at de bare i 1997 vil investere over 100 millioner kroner i opprusting av NMT-nettene.

- NMT 450 er i dag det eneste reelle landsdekkende mobilnettet, og vil forbli det også i fremtiden, ikke minst som "friluftstelefon". Også NMT 900-nettet har sin klare berettigelse, blant annet vil det bli brukt til å lansere en rekke nye produkter etterhvert. Vi ser blant annet for oss en serie med 900-telefoner med forhåndsprogrammerte numre, eksempelvis sikkerhetstelefoner spesialtilpasset brannvesen, ambulanse, politi og sykehus, sier Per Engh Halvorsen, som garanterer at Telenor Mobil vil ha begge NMT-nettene operativt "i hvertfall til år 2010". I NMT 450-nettet har Telenor Mobil i dag omlag 190.000 abonnenter, mens omlag 295.000 abonnenter er tilknyttet NMT 900-systemet.

- NMT-nettene er helt klart satsingsnett for Telenor Mobil. Både NMT 450- og NMT 900-nettet er mer eller mindre nedbetalt, så ikke minst i et lønnsomhetsperspektiv er det i Telenor Mobils klare interesse å holde NMT-nettene i fortsatt drift i så lang tid som mulig, sier Halvorsen til Digi:tele.

Også i Sverige står NMT-systemet fremdeles sterkt. Det er riktig nok satt i gang en gradvis nedskjæring av NMT 900 til fordel for det digitale GSM-systemet, men hos den svenske Post og Telestyrelsen får Digi:tele opplyst at NMT 450 først kan bli erstattet når mobilsatellittene kommer i drift mot århundreskiftet. Telia, som opererer NMT-nettene i Sverige, opplyser at de har omlag én million NMT-abonnenter: 250.000 i NMT 450-nettet og 710.000 i NMT 900-systemet.

Britene var de første i Europa som besluttet å avvikle de analoge mobiltelefon-nettene. Det britiske Department of Trade and Industry vedtok i fjor høst at Vodafone og Cellnet må stenge sine analoge nett innen år 2005. Omlag 3,7 millioner analoge TACS-telefoner blir da ubrukelige.

Til toppen