Investerer 440 millioner i satellittprosjekt

Loral Space & Communications (LOR) og Alcatel Alsthom danner et joint venture-samarbeid for å utvikle og operere et høyhastighets satellittnett for multimedia og andre tjenester som krever høy båndbredde.

Loral Space & Communications (LOR) og Alcatel Alsthom danner et joint venture-samarbeid for å utvikle og operere et høyhastighets satellittnett for multimedia og andre tjenester som krever høy båndbredde.

Ifølge en felles pressemelding fra de to selskapene innebærer avtalen kryssinvesteringer i Lorals geostasjonære satellittprosjekt CyberStar og Alcatels lavbanesatellittprosjekt (LEO) SkyBridge.

Hvert selskap har forpliktet seg til å bidra i utviklingen av de respektives satellittprosjekt med 30 millioner dollar hver, omlag 218 millioner kroner. Selskapene sier at prosjektene skal styres hver for seg, men de er blitt enige om å koordinere arbeidet på noen områder, blant annet på markedsføringssiden.

De første tjenestene blir introdusert via leide transpondere tidlig i 1998, deretter over geostasjonære satellitter i 1999 og til sist LEO-satellitter i 2001.

Geostasjonære satellittsystemer passer spesielt godt til kringkasting og flere asymmetriske tjenester, mens lavbanesystemer er effektive når det kommer til interaktive tjenester. Løsningene skiller seg også fra hverandre på den måten at lavbanesystemer gir global dekning mens geostasjonære systemer enklere kan rettes mot spesielle, regionale markeder.

Ved å kombinere de sterkeste sidene ved hvert av de to systemene, mener Alcatel og Loral at de vil kunne lage en løsning som både kan håndtere applikasjoner som krever sanntids-interaksjon og som kan tilby høy båndbredde. Et typisk bruksområde de to partnerne ser for seg er satellittoverførte videokonferanser, høyhastighets internettilknytning, databaser, nye multimediatjenester i kombinasjon med kringkasting samt hurtig overføring av lyd og video.

Alcatels multimilliardprosjekt SkyBridge (USD 3,5 mrd) er basert på 64 lavbanesatellitter og skal etter planen settes i drift i 2001, da med 32 satellitter i funksjon. CyberStar-prosjektet er ikke fullt så ambisiøst, er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder dollar, og vil delvis komme i drift tidlig neste år.

Til toppen