Investeringsbank kun for nettet

Nettbaserte børsmeglere er de største aktørene i elektronisk handel i USA. Nå lanserer den nest største elektroniske meglerbedriften, E-Trade i Palo Alto, en egen investeringsbank utelukkende via Internett.

Nettbaserte børsmeglere er de største aktørene i elektronisk handel i USA. Nå lanserer den nest største elektroniske meglerbedriften, E-Trade i Palo Alto, en egen investeringsbank utelukkende via Internett.

Finansmeglerfirmaet Charles Schwab & Co. i San Francisco er den virkelige giganten innen online-handel, med både omsetning og fortjeneste via nettet som stiller Internett-aktører som Cisco, Yahoo!, eBay og Amazon.com fullstendig i skyggen.

Schwabs fremste elektroniske konkurrent, E-Trade, har i senere tid kunngjort aggressive investeringsplaner for å posisjonere seg ytterligere i dette markedet: Bidrag til en helelektronisk opsjonsbørs, et elektronisk kommunikasjonsnettverk som muliggjør aksjehandel utenom det vanlige Nasdaq-systemet, og den første online salgskanal for obligasjoner for individuelle investorer.

Det siste er altså en egen investeringsbank – E-Offering – som skal markedsføre aksjer når selskaper børsnoteres for første gang. Både Schwab og E-Trade har hatt et fenomenalt oppsving i aksjekursen i høst, investorer oppfatter dem mer og mer som Internett-bedrifter, ikke som tradisjonelle bank- og finansinstitusjoner. Schwabs markedskapitalisering er i øyeblikket større enn Wall Street-giganten Merrill Lynch.

En rekke fremtredende private investorer og venture-kapitalister står også bak E-Offering. Spesialiserte investeringsbanker har hittil vært et rendyrket Wall Street-fenomen, en ytterst lukrativ, men risikabel, virksomhet. Disse bankene spesialiserer seg i rådgivningsvirksomhet for bedrifter og offentlige myndigheter, og hjelper dem bl.a. med å reise kapital og utvikle stadig nye finansielle instrumenter.

Når tradisjonelle investeringsbanker hjelper bedrifter med nyemisjoner, krever de vanligvis sju prosent provisjon av tilbudsprisen. Ettersom E-Offering vil basere seg på et elektronisk distribusjonssystem, vil de redusere provisjonen til om lag 4,5 prosent.

E-Offering vil tilby komplette tjenester til mindre bedrifter, først og fremst teknologibedrifter. De vil betjene emisjoner i størrelsesorden 25 til 50 millioner dollar (185 til 370 millioner kroner). Ved hver børsnotering vil halvparten av aksjene bli tilbudt institusjonelle investorer. Den andre halvparten blir gjort tilgjengelig for E-Trades kunder. Dersom emisjonen ikke blir fulltegnet, vil resten bli solgt via andre elektroniske meglerfirmaer.

Tilgang til aksjekjøp når bedrifter børsnoteres, er enormt etterspurt blant kunder som handler aksjer via Internett. Alle ønsker å ta del i det neste aksjeeventyret à la Netscape eller eBay.

Til toppen