Investeringsbehov bremser Amazon

Amazons tall for fjerde kvartal skuffer. Økte investeringer tvinger marginene nedover.

Amazons tall for fjerde kvartal skuffer. Økte investeringer tvinger marginene nedover.

I forhold til fjerde kvartal 2003 økte omsetningen til Amazon.com i fjerde kvartal 2004 med 31 prosent til 2,54 milliarder dollar. Dette er mer enn analytikernes prognose på 2,42 milliarder dollar. Korrigert for fallende dollarkurs er økningen 26 prosent.

Nettoresultatet i fjerde kvartal 2004 er svimlende i forhold til samme kvartal året før: 346,7 millioner dollar mot 73,2 millioner. Årets resultat omfatter 244 millioner dollar i skattefordel som følge av tidligere års store underskudd. Korrigert for dette og andre ekstraordinære inntekter er resultatet 149 millioner dollar. Det er 0,35 dollar per aksje, betydelig lavere enn de 0,40 dollar som analytikerne hadde ventet.

Enda mer skuffende er at marginen, målt som forholdet mellom driftsoverskudd og omsetning, er falt fra 7,9 prosent til 7,0 prosent. I sin prognose hadde selskapet varslet at marginen ville øke, mens analytikerne ventet flate marginer. At den går den gærne veien sendte aksjekursen raskt nedover. Da tallene ble kjent, falt den 15 prosent til 35,60 dollar.

Amazon.com viser til at utgifter til drift og markedsføring har økt mer enn ventet. Konkurransen innen e-handel er skjerpet det siste året, og det kreves mer markedsføring og nye tjenester for å hevde seg. Driftsutgiftene økte med 32 prosent til 382 millioner dollar, mens markedsføringen spiser 2,3 prosent av omsetningen, mot 2,1 prosent i samme kvartal i fjor.

Nye tiltak for å bedre nettstedet, blant annet med bedre søkemuligheter, krever også at det ansettes flere IT-spesialister. Amazon.com sier de vil fortsette å investere, blant annet for å satse mer internasjonalt. Dette omfatter også kapitalinvesteringer, som vil øke fra 89 millioner dollar i 2004 til 175 millioner dollar i 2005.

For hele året 2004 var omsetningen 6,9 milliarder dollar mot 5,3 milliarder i 2003, mens det bokførte resultatet økte fra 35,3 millioner dollar til 588,5 millioner.

I inneværende kvartal venter Amazon.com en omsetning mellom 1,8 milliarder dollar og 1,95 milliarder. Prognosen for hele 2005 er 8,05 milliarder dollar til 8,65 milliarder.

Til toppen