Investeringsselskaper tar Opera-gevinst

Four Seasons Venture og Teknoinvest skal høste gevinst når Opera går på børs.

Four Seasons Venture og Teknoinvest skal høste gevinst når Opera går på børs.

Investeringsselskapene Teknoinvest og Four Seasons Venture er henholdsvis fjerde og sjette største aksjonær i Opera Software. I forbindelse med børsnoteringen av Opera planlegger investeringsselskapene å selge ut deler av sine aksjeposter, men begge beholder vesentlige deler av aksjene i selskapet.

Teknoinvest har investert i Opera-aksjen gjennom tre ulike fond, og har gått inn på ulike tidspunkter. Teknoinvest skal selge ut fem millioner aksjer, av totalt 14,9 millioner aksjer, i forbindelse med børsnoteringen. En kurs på åtte til ti kroner per aksje vil bety en brutto inntekt på 40-50 millioner kroner for investeringsselskapet.

Tilretteleggerne av emisjonen, Enskilda Securities og ABG Sundal Collier, legger opp til en pris per Opera-aksje på åtte til ti kroner per aksje. Hva som blir faktisk pris per Opera-aksje og brutto inntekt for Teknoinvest ved børsnoteringen torsdag vil ikke Tore Mengshol i Teknoinvest spekulere på.

- Det er umulig for oss å si noe om det på forhånd. Vi forholder oss til den prisen som er lagt opp til av tilretteleggerne, sier Tore Mengshol i Teknoinvest til digi.no.

Selskapet har før børsnoteringen torsdag 14,9 milloner aksjer i form av rene aksjer og tegningsretter. Av disse er 4,3 millioner aksjer i form av tegningsretter. Det betyr at Teknoinvest har rett til å kjøpe 4,3 millioner aksjer til en forhåndsbestemt kurs på 1,88 kroner per aksje, altså betydlig lavere enn prisen på åtte til ti kroner per aksje som det er lagt opp til i emisjonen.

Det er også planlagt at Four Seasons Venture skal selge en del av sine aksjer. Før børsnoteringen har Four Seasons 6,7 millioner aksjer i Opera. Investeringsselskapet skal selge ut en mengde Opera-aksjer tilsvarende det selskapet har investert i Opera tidligere.

- Vi gjør et nedsalg av aksjer tilsvarende kostnaden av våre investeringer tidligere. Men vi har stor tro på selskapet, og beholder derfor en vesentlig del av aksjene videre, sier Four Seasons-partner Lars Thoresen til digi.no.

Four Seasons har investert 25 millioner kroner i form av innskutt kapital og lån som senere er blitt konvertert. Det betyr at investeringsselskapet vil selge ut 2,5- 3 millioner aksjer, om kursen blir på åtte til ti kroner. Ved en lavere emisjonskurs vil det selges flere aksjer. Four Seasons-partner Lars Thoresen forsvarer uansett prisingen som det er lagt opp til ved børsnoteringen.

- Det at vi beholder en vesentlig andel av aksjene i selskapet er et bevis på at vi har stor tro på selskapet, sier han.

Til toppen