Investorer: Microsoft er over toppen

En del amerikanske analytikere mener at Microsoft er over toppen etter å ha studert en mindre kjent regnskapspost. Troen på at selskapet vinner rettssaken de er inne i er også lav.

En del amerikanske analytikere mener at Microsoft er over toppen etter å ha studert en mindre kjent regnskapspost. Troen på at selskapet vinner rettssaken de er inne i er også lav.

Flere store amerikanske investorfond skal de siste ukene ha solgt mange av sine Microsoft-aksjer fordi de mener å kunne spå større fall fremover. Krystallkulen investorene har brukt er en graf som viser "unearned revenue", ikke-tjente inntekter", skriver avisen Wall Street Journal.

Investorene sier også til Wall Street Journal at de tror Microsoft blir kjent skyldig i monopol-rettssaken og en stadig tyngre dreining mot Internett og dataenheter uten Windows og Office. Men det er først og fremst den første nedgangen i historien i "unearned revenue" som utløser aksjesalgene.

Unearned revenue viser hva Microsoft har solgt, men ikke bokført som inntekter. Siden Microsoft begynte med denne regnskapsføringen etter lanseringen av Windows 95, har tallet alltid økt og nådde i juni opp i 4,24 milliarder dollar. Men i september hadde regnskapsposten falt til 4,13 milliarder dollar.

Årsaken til regnskapsskikken er at Microsoft venter med å føre inntektene til de har levert hele produktet, det vil si alle bugfikser, oppgradering og support kundene har krav på. Dette er på samme måte som en avis ikke regnskapsfører hele abonnementsbeløpet de får fra en kunde, men stykker det opp etter hvert som det løper ut.

Microsoft mener det ikke er så viktig at utjent inntekt-posten varierer, men amerikanske fondsforvaltere er åpenbart av en annen oppfatning. Blant annet har posten økt etter hvert som Microsoft har innlemmet flere produkter i regnskapssystemet, noe de ikke lengre gjør, skriver Wall Street Journal.

Årsaken er den ekstremt høye kursverdien til Microsoft - med en børsverdi på nesten 3.600 milliarder kroner er selskapet verdens mest verdifulle, foran bl.a. General Electric.

Til toppen