Investorer på banen for e-opplæring

Det svenske e-opplæringsselskapet Intermezzon AB har reist 26 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Det svenske e-opplæringsselskapet Intermezzon AB har reist 26 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Emisjonen ble rettet til Volvo Technology Transfer, Innovationskapital og Telia Business Innovation.
Intermezzon AB utvikler, produserer og selger interaktive opplæringsprogrammer der simulering brukes til å trene på ferdigheter innen forretninger. Foruten et eget utviklingsverktøy, er selskapet kjent for det spilliknende opplæringsprogrammet "MoneyMaker" der humor brukes til å vekke konkurranseinstinktet og motivere folk til å lære mer.


Selskapet understreker at opplæringsprogrammer ikke kan erstatte kurs og seminarer, men viser til egen erfaring om at MoneyMaker spesielt og e-opplæring generelt kan bidro til både bedre motivasjon og mer effektiv bruk av ressurser. Intermezzon beskriver sin metode som "simulatorpedagogikk", og hevder at dets verktøy kan brukes til å skape effektive opplæringsprogrammer like enkelt som det er å lage presentasjoner i Microsofts presentasjonsverktøy Powerpoint.

MoneyMaker har 3.500 brukere, hovedsakelig innen store opplæringsbedrifter og flernasjonale selskaper. Intermezzon har hovedkontor i Göteborg og avdelinger i Malmö, Stockholm og San Francisco. Kapitalutvidelsen skal brukes til å sikre videre internasjonal ekspansjon.


Til toppen