Inviterer til kurs i universell teknologi

Lite skal til for å gi funksjonshemmede tilgang til et nettsted. Her får du vite hva.

Inviterer til kurs i universell teknologi

Lite skal til for å gi funksjonshemmede tilgang til et nettsted. Her får du vite hva.

Sommeren 2008 vedtok Stortingen en ny lov om diskriminering og tilgjengelighet. I den forbindelse ble det opprettet et sertifiserende kurs i IKT og tilgjengelighet: «Universell teknologi».

Målet med kurset er å gi praktisk forståelse av hva slags teknologiske hjelpemidler funksjonshemmede har til rådighet, hva «universell utforming» innebærer, og hvordan standard teknologi kan tilpasses.

MediaLT, et norsk teknologiselskap som arbeider for løsninger beregnet på å gi funksjonshemmede tilgang til ny teknologi, tilbød kurset for første gang i fjor våres. Kurset avsluttes med en test: Sertifiseringssystemet er utarbeidet av MediaLT i samarbeid med Norsk Test/Datakortet.

MediaLT ble tildelt Rosings kompetansepris i 2002 for sin innsats til å bistå funksjonshemmede slik at datateknologien blir et verktøy som bryter barrierer. Firmaet ble startet av to blinde dataeksperter, Magne Lunde og Morten Tollefsen, og ledes fortsatt av gründerne. MediaLT har gjentatte ganger vært i mediene for sin kamp for universell utforming generelt, og for at norske nettsteder skal gjennomføre de enkle grepene som trengs for at også synshemmede skal kunne få fullt utbytte av dem.

MediaLT sier at de starter et nytt kurs 20. januar 2010, med påmeldingsfrist 10. januar.

Kurset gjennomføres som fjernundervisning samt et tre dagers seminar i begynnelsen av mars. I forhåndsomtalen heter det:

Kurset gir kompetanse på funksjonshemmedes IKT-bruk, og det legges stor vekt på praktisk forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet IKT-bruker. I tillegg til kunnskap om ulike gruppers forutsetninger og behov gis derfor deltakerne også praktisk kjennskap til IKT hjelpemidler.

Dette er målgruppen for kurset, som koster 10 000 kroner per deltaker:

  • Offentlig ansatte med ansvar for innkjøp
  • Nettansvarlige i offentlige og private virksomheter
  • Webdesignere og webutviklere
  • Ansatte i brukerorganisasjoner
  • Politikere med IKT og/eller universell utforming som ansvarsområde
  • Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede
  • Ansatte i offentlige og private kompetansesentre for funksjonshemmede
  • Ansatte i NAV
  • Forsknings- og utviklingsmiljøer som arbeider på feltet IKT og funksjonshemmede
  • Ansatte innen høyere utdanning på IKT-området

Mer bakgrunnsinformasjon gis på nettstedet til MediaLT: Invitasjon til kurs i universell teknologi våren 2010.

    Les også:

Til toppen