IP-telefoner må gi nødnummer

USAs telemyndighet FCC (Federal Communications Commission) vedtok i går enstemmig å kreve at tilbydere av IP-telefoni må sørge for tilgang til nødnummeret 911, med korrekt sporing av samtalen.

Vedtaket er en helomvending fra FCCs side. Kommisjonen har tidligere overlatt utvikingen av IP-telefoni til markedet.

Bakgrunnen for helomvendingen er flere mediefokuserte tilfeller i det siste, der IP-telefoniabonnenter som ringte nødnummeret 911, ikke kom fram eller ikke kunne spores, og liv gikk tapt.

    Les også:

Kevin Martin som overtok stillingen som FCC-sjef 18. mars, sier at FCC må gjøre alt som trengs for å sikre at ingen flere liv går tapt fordi nødnummeret ikke er tilgjengelig.

Tilbydere av IP-telefoni må sørge for tilgang til 911 og korrekt sporing av samtalene, innen fire måneder. Tradisjonelle teleoperatører er advart om at det forventes at de samarbeider slik at IP-telefoniselskapene greier å oppfylle kravet.

Kravet gjelder ikke IP-telefoni av typen Skype som formidles gjennom PC-er. Det er utformet slik at hvis et apparat ser ut som en telefon og brukes som en telefon, så skal det ha tilgang til 911, og samtalen skal kunne spores til korrekt adresse.

Til toppen