IP-telefoni kan koste operatørene 8 mrd dollar

De tradisjonelle teleoperatørene risikerer på verdensbasis å tape åtte milliarder dollar, nesten 60 milliarder kroner, i inntekter de neste fem årene som følge av at stadig flere kunder tar i bruk Internett til faks- og taletelefoni, ifølge en forskningsrapport som ble publisert tirsdag.

De vesentlig lavere prisene på Internett vil føre til at teleoperatører verden over vil måtte senke prisene på sine tjenester, heter det i studien som er utarbeidet av Virginia-selskapet Action Information Services (AIS).

Rapporten bekrefter tidligere undersøkelser utført av den internasjonale teleunionen som konkluderer med at det faktum at man via Internett kan ringe en utenlandssamtale til samme pris som en tradisjonell lokalsamtale koster, vil ryste de tradisjonelle telekomselskapene i grunnvollene.

- IP-telefoni vil dramatisk endre det enorme telekom-markedet - spesielt på kostbare internasjonalt rutede samtaler, sier nestsjef Sim Hall i AIS til Bloomberg News. Fordi Internett vil gjøre enkelte ruter mer konkurranseutsatte må operatørene svare med prisavslag.

- Internasjonale langdistanseoperatører vil føle det største presset fra Internett. Alt i alt vil omlag 4,5 prosent av disse selskapenes inntekter innen år 2001 komme fra teletrafikk mellom ulike land, sier Hall.

Internasjonal tale- og fakstrafikk vil ifølge den internasjonale handelsunionen ITU generere inntekter på mer enn 62 milliarder dollar bare i år - et beløp som vil vokse til omlag 77 milliarder dollar over den neste fireårsperioden.

- Siden kundene i hovedsak skaffer seg Internett-aksess til et fast månedlig beløp, kan de - enkeltpersoner så vel som selskaper - sette opp tale- og fakssamtaler mellom datamaskiner fra hvor som helst i verden uten å pådra seg ekstra og kostbare tellerskrittregninger, sier Hall.

For øyeblikket er det imidlertid mer komplisert for kunder å ringe internasjonalt over Internett enn det er å løfte av røret på en ordinær telefon. For mens du slår et nummer direkte for en vanlig telefonsamtale, må du som Internett-bruker først plassere samtalen gjennom et spesielt nummer, eller gateway.

Ifølge Hall vil det ta to til tre år å få opp tilstrekkelig mange slike gateways for taletelefoni, men iløpet av den kommende femårsperiode vil IP-telefoni øke jevnt og trutt og utgjøre en alt mer vesentlig del av Internett-aktørenes samlede inntekter.

- Internett-samtaler fra PC til PC vil falle utenfor all føderal regulering fordi det er bortimot umulig å skille tale- fra fakspakker, mener Hall.

Den internasjonale teleunionen ITUs arbeid med IP-telefonistandarden H.323 går svært hurtig og versjon to skal være klar i januar. Telenor Nextel støtter standardiseringsarbeidet, og vil innen utgangen av juni neste år lansere de første tjenestene for IP-basert telefoni.

Undersøkelser viser at hele 40 prosent av all internasjonal telefontrafikk er faks, og Telenor er ikke i tvil om at de fleste av disse brukerne heller vil foretrekke høykvalitets og umiddelbar data-, video- og talekommunikasjon over IP dersom de alternativt tilbys slike tjenester.

Telenor Nextel etablerer nå et eget H.323-nett, et slags "nett i nettet" om du vil, der de viktigste komponentene utgjøres av de fysiske terminalene (multimedia-PC for tale, data, video), en såkalt gatekeeper som svitsjer all konroll-signalering og håndterer adgangskontroll, sikkerhet, ressurshåndtering, fakturering osv., en gateway som sørger for samtrafikk med vanlige telefoner og ISDN videokonferanser, og en MCU (multipoint controller unit) som sørger for miksing og svitsjing av tale/video i flerpartskonferanser.

I april i år konkluderte konsulentfirmaet Philips Tarifica i London med at Europas største teleoperatør, Deutsche Telekom, alene om fire år vil miste 173 millioner dollar på bunnlinja etterhvert som stadig flere tar i bruk Internett-telefoni på internasjonale telefonsamtaler.

Ifølge Tarifica-undersøkelsen vil de fleste operatører bli rammet omtrent like hardt på inntjeningen innen internasjonal taletelefoni.

British Telecommunications vil måtte regne med reduserte inntekter på 105 millioner dollar i år 2001, mens France Telecom trolig går på en smell på 94 millioner dollar. Deutsche Telekoms tap vil bli større enn BT og FTs fordi selskapet både opererer med høyere priser på internasjonale samtaler fra Tyskland og har en større markedsandel på global basis.

Tarifica-studien dekker 15 av verdens største operatører inklusive amerikanske AT&T, japanske KDD og indiske VNSL. Undersøkelsen spår at alle er i faresonen som følge av Internett-telefoni.

Ett lyspunkt kan dagens telekomgiganter dog skimte: Tarificas analyse anslår at i de neste tre årene vil lavere priser vil føre til økt etterspørsel og dette vil kompensere for operatørenes tap på internasjonal telefoni.

Til toppen