IP-telefoni krever dispensasjon

Post- og teletilsynet har gitt 23 tilbydere av IP-telefoni midlertidig dispensasjon fra enkelte plikter.

Post- og teletilsynet har gitt 23 tilbydere av IP-telefoni midlertidig dispensasjon fra enkelte plikter.

Post- og teletilsynet (PT) opplyser at 23 tilbydere av bredbåndstelefoni har søkt om midlertidig dispensasjon fra en eller flere plikter som normalt påhviler en tilbyder av offentlig telefontjeneste.

PT har valgt å publisere en oversikt over hvem som har søkt om dispensasjon, hvilke dispensasjoner som er gitt og til hvilket tidspunkt. Oversikten er lagt ut på tilsynets nettsted.

Tilsynet krever at tilbydere som er gitt dispensasjon, skal informere sine kunder om de manglende egenskaper deres tjenester har i den perioden det er gitt dispensasjon for.

PT skriver at kundene må på en klar og utvetydig måte informeres om konsekvensene av at tilbyderen av bredbåndstelefoni ikke oppfyller de pliktene dispensasjonene omfatter. Slik informasjon skal gis i forbindelse med markedsføringen av tjenesten før avtale inngås. For sluttbrukere som allerede har inngått avtale skal slik informasjon ettersendes.

Noen tilbydere har fått midlertidig dispensasjon fra plikten til å gi opprinnelsesmarkering for bredbåndstelefoni som åpner for nomadisk bruk.

Disse er pålagt å registrere sine kunders hjemmeadresser og formidle registrert adresse sammen med en merking av anropet som potensielt nomadisk bredbåndstelefoni ved nødanrop.

Dette er tilbyderne som tilbyr mangelfulle tjenester under midlertidig dispensasjon fra Post- og teletilsynet:

 • Abax Communication AS
 • Bellit AS
 • BKK Bredbånd AS
 • CommSuite AS
 • ConnXion AS
 • Èlla kommunikasjon
 • Enetwork AS
 • Enivest AS
 • HardangerNett AS
 • Ip-telefoni AS
 • Kvamnet AS
 • Kvinnherad Breiband AS
 • Lyse Tele AS
 • NEAS AS
 • NextGenTel AS
 • Phonzo AS
 • Tafjord Mimer AS
 • Tele2 Norge AS
 • Telenor ASA
 • Telio AS
 • Trollfjord Bredbånd AS
 • Tussa Telit AS
 • Ventelo Norge AS
Til toppen