IP-telefoni må rutes for å redde liv

Nødnumrene vil virke med IP-telefonni, forutsatt at det legges korrekte rutetabeller i IP-systemene.

Nødnumrene vil virke med IP-telefonni, forutsatt at det legges korrekte rutetabeller i IP-systemene.

Normalt vil de korte nødnumrene 110, 112 og 113 til politi, brannvesen og sykebil sette oss automatisk over til den hjelpen som er nærmest der nummeret blir slått. Men erfaringen viser at dette ikke alltid gjelder for dem som har byttet ut vanlig fasttelefon med IP-telefon over bredbånd.

Operasjonsleder Petter Aronsen i Vestfold politidistrikt forteller til Dagbladet at når man ringer disse numrene fra IP-telefon i Sandefjord, kommer man fram til Stavanger. Det gjelder også for politiets nummer 02800. Grunnen er at serveren til selskapet som har lagt ned bredbånd i Sandefjord, befinner seg der.

Det er Lyse Tele som står bak trippelnettjenesten i Sandefjord. Svært mange har fått bredbånd i Sandefjord, og mange benytter seg av IP-telefoni. Nå skal også hele kommunen gå over til denne måten å ringe på.

Administrerende direktør Rune Strømmen i IP-telefoniselskapet Telio sier til digi.no at det ikke er grunn til å frykte kommunikasjonen til nødnumre med IP-telefoni. Dersom enkelte av de mindre IP-telefoniselskapene ikke ruter dette riktig, skyldes det ikke IP-telefoni, men at de ikke har lagt rutetabellene inn i sine systemer.

Han understreker at rutetabeller blir opprettet straks Telio-kunder har tegnet abonnement. Tabellene oppdateres jevnlig, for eksempel så blir det notert når kunden bytter adresse.

– Våre kunder kan være trygge på at nødsamtaler rutes til sine adresser og at samtalene havner på rett sted, presiserer han.

Til toppen