IP-telefoni vil vokse 30 milliarder

Lavere priser og nye tjenester vil føre til sterk etterspørsel etter IP-telefoni. Fram til 2003 vil inntektene fra Internett-basert telefoni øke til nærmere 30 milliarder kroner, ifølge en ny rapport fra IDC.

Lavere priser og nye tjenester vil føre til sterk etterspørsel etter IP-telefoni. Fram til 2003 vil inntektene fra Internett-basert telefoni øke til nærmere 30 milliarder kroner, ifølge en ny rapport fra IDC.

Rapporten "IP Telephony Services in Europe 1998-2003", sier at markedet på 3,9 milliarder dollar representerer 23 milliarder ringeminutter i det europeiske markedet.

- Markedet er i første omgang drevet av lavere priser, siden IP-telefoni omgår de tradisjonelle internasjonale teleforbindelsene, noe som gjør at tjenester posteres nært opp til selvkost, sier forsker James Eibisch hos IDCs.

Han mener imidlertid at de store mulighetene ligger i verdiøkende tjenester sammen med kombinasjonen av tale og data, noe som vil bidra til vekst i markedet på lang sikt.

Flere norske aktører har lansert IP-telefoni allerede, deriblant Telenor Nextel og IT Network. Både Telia og Tele2 har gjennomført piloter basert på IP.

Til toppen