IP-telefonikongen skal på børs i juni

Telio-sjef Arild Nilsen legger opp til kraftig vekst, og trenger penger. Nå skal selskapet på børs.

Telio-sjef Arild Nilsen legger opp til kraftig vekst, og trenger penger. Nå skal selskapet på børs.

Telio var først ute med å tilby IP-telefoni i Norge som startet opp første halvår 2004. Siden den gang har det strømmet til 45 andre konkurrenter, men Telio har likevel klart å kapre 90 000 kunder i Norge og Danmark til sammen og er altså størst.

Men for å hevde seg i den sterke konkurransen, og vokse internasjonalt med nye tjenester, girer Telio mot børsnotering som skjer fredag 2. juni.

Med børsnoteringen gjennomfører Telio en emisjon på tre millioner aksjer og et nedsalg fra eksisterende aksjonærer på inntil en million aksjer for å skape en bedre likviditet og å øke aksjeverdien.

Pris per aksje er satt til mellom 31 og 37 kroner.

Selskapet anslår at prisen per aksje tilsvarer en markedsverdi for selskapet på mellom 652 og 778 millioner før emisjon, skriver Telio i sin børsmelding som gikk til Oslo børs i dag.

Telio har i dag cirka 200 aksjonærer, hvorav tre av gründerne sitter på 40 prosent av aksjene. Dette er teknologen Alan Duric i Telio, Arild Resen og Espen Fjogstad som i sin tid etablerte børsboblen Global Sound IP.

Telio vil være den første leverandør av bredbåndstelefoni som noteres i Europa og sammen med amerikanske Vonage - den første i verden.

Administrerende direktør Arild Nilsen i Telio sier til digi.no at selskapet framover skal vokse både med nye tjenester og vokse internasjonalt.

Så sent som i går lanserte Telio et mobilabonnement til under hundrelappen i måneden. Tilbudet skal fortrinnsvist være rettet mot eksisterende kunder. Det superbillige mobilabonnementet ligger godt under konkurrerende tilbud på mobiltelefoni som i følge Post- og teletilsynet er nærmest i pris på 118 kroner i måneden. De store aktørene Telenor og NetCom ligger på henholdsvis 129 kroner og 155 øre i måneden.

Til gjengjeld tar Telio igjen på etableringsprisen som er satt til 495 kroner for nye kunder, mens eksisterende kunder nyter en fordel ved kun å måtte betale 99 kroner.

Den største inntekten kommer fra abonnementsinntektene på fasttelefoni som er på 159 og 199 kroner i måneden. 90 prosent av Telios kunder har valgt tilbudet på 159 kroner.

Telio tilbyr gratis eller delvis gratis tellerskritt i 134 land. Ekstrainntekter genereres fra ikke-Telio kunder som ringer inn til Telio eller tellerskritt fra land som ikke har gratisavtaler.

Nilsen forteller at det er Telenor som framover vil være selskapets største konkurrent.

I Norge vokste Telio med 9.600 nye abonnenter i første kvartal til 71.000 bredbåndskunder. Telenor vokste tilsvarende med 20.000 til 44.000 bredbåndskunder.

- Fortsetter vekstraten slik vil Telenor gå forbi oss til neste år, framholder Nilsen.

En viktig strategi er å vokse internsjonalt, og Nilsen legger ikke skjul på at selskapet kan være åpen for oppkjøp av internasjonale aktører.

Men Telio vil ikke bruker krefter til å gå inn i land i Europa som vil bli hovedsatsningen, før alt av regulatoriske forskrifter er på plass.

I Sverige har Telia Sonera holdt nede sine fasttelefonikunder med en klam hånd og nekter kunden å opprette telefoni på andre bredbåndslinjer. Til tross for 100 millioner svenske kroner i bøter fra det svenske Post- og teletilsynet, fortsetter Telia sitt regulatoriske regime.

Telio omsatte i fjor for 162 millioner kroner, men overgangen til internasjonale regnskapsmetoder i forhold til børs (IFRS), medførte et ekstra kostnadsløft som gav et underskudd på 2,2 millioner kroner i første kvartal.

Selv om målet var 100 000 kunder innen fjoråret, har Telio likevel tjent gode penger i lang tid. Nilsen presiserer at framtidige overskudd i hovedsak vil gå til videre investeringer til framtidig kundevekst.

Telios største fortrinn har vært den egenutviklede teknologiske plattformen og programvaren. I alt jobber det 30 tekniske personer hos Telio med utvikling av nye tjenester. Den friske kapitalen skal finansiere Telios mobil- og internasjonale ekspansjonsstrategi.

Til toppen