IP-telefonileverandør kaster inn håndkleet

Nok en aktør må gi tapt i den tøffe kampen om IP-telefonikundene.

IP-telefonileverandør kaster inn håndkleet

Nok en aktør må gi tapt i den tøffe kampen om IP-telefonikundene.

Post- og teletilsynets ekomstatistikk for første kvartal 2008 viste at markedet i dag har 35 mobiltelefonselskaper og hele 154 bredbåndsselskaper.

Av disse er det et førtitalls aktører som tilbyr IP-telefoni. Willy Jensen har tidligere uttalt at han forventer oppkjøp og fusjoner for alle kan ikke ha livets rett i lille Norge.

Nå melder Fortel at de har valgt å avslutte tjenesten bredbåndstelefoni. Bakgrunnen for denne beslutningen er ifølge selskapet at de ikke er fornøyd med de tjenestene og den tekniske løsningen, til tross for at det er lagt ned vesentlige ressurser i dette.

Fortel har heller ikke fått like mange kunder som de hadde regnet med.

- Vi vil derfor slutte å tilby bredbåndstelefoni, og heller legge vekt på å tilby enda bedre tjenester innenfor fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd, skriver Fortel i en pressemelding.

Fortel lanserte i april i år «PC for én krone», som er et bredbåndsabonnement som gir kundene en PC til én krone under forutsetning av bindingstid på ett år. Tilbudet har blitt tatt svært godt imot i markedet, og minner mye om konsepter vi kjenner godt fra mobilbransjen.

Telio tar over eksisterende kunder. Telio var først ute med å tilbyr IP-telefoni i Norge i mars 2004 og har i dag over 100.000 kunder.

Fortel hevder å ha evaluert en rekke leverandører av bredbåndstelefoni, og mener Telio er den leverandøren som kan tilby de beste tjenestene for flertallet av kundene.

Telio har de siste årene kommet meget godt ut i kundetilfredshetsmålinger som er gjennomført på vegne av blant annet Post- og Teletilsynet. I tillegg er Telio den leverandøren som har det største utvalget av tilleggstjenester, sier Fortel.

Blant andre IP-telefoniselskaper som har måtte gi opp er Sandefjordselskapet Nettringen, IPtele og Telit Norge.

Til toppen