IP-telefoniselskaper må oppgi bestillingsrutiner

De norske tilbyderne av bredbåndstelefoni må nå oppgi hvordan de entydig identifiserer nye kunder.

De norske tilbyderne av bredbåndstelefoni må nå oppgi hvordan de entydig identifiserer nye kunder.

Post- og teletilsynet (PT) pålegger nå alle tilbydere av bredbåndstelefoni å redegjøre for hvordan tilbyderne oppfyller kravene til registrering av kundene. PT ber spesielt om en redegjørelse om hvordan tilbyder sikrer entydige opplysninger om kunder som registrerer seg over Internett.

I et brev viser PT til forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften), hvor paragraf 6-2 fastsetter at tilbydere av offentlig telefontjeneste har plikt til å føre en oversikt over enhver sluttbrukers navn, adresse og nummer/adresse for tjeneste. Oversikten skal inneholde opplysninger som muliggjør entydig identifisering av de registrerte.

Et av PTs hovedkrav, som ble presisert i et brev datert den 8. november i fjor, er at offentlig telefontjeneste ikke skal kunne benyttes før bruker/eier er registrert på en entydig måte. Tilsynet ønsker nå å undersøke hvordan tilbyderne av bredbåndstelefoni oppfyller dette hovedkravet. Tilsynet antar at et flertall av kundene bestiller tjenesten over Internett. Det ber derfor spesielt om en redegjørelse for hvordan tilbyder sikrer at det blir registrert entydige opplysninger om sluttbrukers navn, fødselsdato og adresse. Tilsynet vil også ha opplysninger om hvordan tilbyder sikrer at tjenesten ikke kan brukes før opplysningene er kontrollert.

Selskapene må levere redegjørelsen innne 18. januar 2006.

Til toppen