iPad fører til dårligere karakterer

Ingen suksess i skolen til nå, ifølge PISA-undersøkelse.

iPad fører til dårligere karakterer
Mange norske kommuner er allerede i gang med bruk av nettbrett i skolen. Selv om det kan virke motiverende på undervisningen, viser årets PISA-undersøkelse at nettbrett fører til dårligere karakterer. NB! Bildet er fra en amerikansk skole. Bilde: John Tlumacki/Boston Globe/Getty Images

De ferske PISA-tallene fikk i går bred dekning i norsk presse, som unisont kunne melde at norske elever gjør det dårligere i realfag.

Den internasjonale undersøkelsen som måler 15-åringers nivå i naturfag, matematikk og lesing blir gjennomført hvert 3. år.

Nytt av 2013-fremleggelsen er at de også har sett på hvilken effekt iPad eller øvrige nettbrett har på undervisningen. Resultatet er nedslående, ifølge Danmarks Radio (DR).

Skolelever som har iPad, både hjemme og i skolen, klarer seg dårligere enn de som ikke har dette. Aktive brettbrukere har dårligere karakterer, viser undersøkelsen.

Et annet funn er at elever som har iPad tilgjengelig, men som ikke bruker den, også scorer høyere enn aktive brettbrukere.

Ifølge PISA-undersøkelsen er det nettopp dansk skole som har kommet lengst i å ta i bruk ulike typer datautstyr, sett i et nordisk perspektiv.

I den norske rapporten er ikke nettbrett/iPad like fremtredende, men det gjøres et poeng ut av følgende observasjon:

«Det er interessant å legge merke til at så mye som 22 prosent av de danske elevene svarer at de bruker nettbrett på skolen. I Norge og de andre nordiske landene er denne andelen kun på 3-4 prosent.»

Overrasket

Utbredelsen av nettbrett er som kjent et relativt nytt fenomen, som har skapt stor interesse også blant utdanningsinstitusjoner de siste årene.

At utstyret påvirker undervisningen eller effekten av undervisningen i negativ retning, beskriver Danmarks Radio som overraskende.

Kildene statskanalen har snakket med mener imidlertid ikke at det er teknologien i seg selv det er noe galt med.

Det antydes at innføringen kan være beheftet med startvansker, altså at det vil ta tid å vende seg til nye måter å jobbe på, men også at nettbrett er blitt heiet frem i skolen av politikere i store prestisjeprosjekter, og at det er for tidlig å konkludere med hvordan dette vil påvirke undervisningen.

    Les også:

Les mer om: