iPhone 3G har fått en ny OS-fiks

Det er ikke klart om fiksen gjelder selve 3G-problemet som mange har klaget over.

iPhone 3G har fått en ny OS-fiks

Det er ikke klart om fiksen gjelder selve 3G-problemet som mange har klaget over.

Flere brukere av den nye iPhone 3G sier de opplever upålitelige tale- og dataforbindelser når telefonen er innstilt til å benytte seg av 3G-nett der de finnes. Apple har ikke offisielt erkjent problemet. Det har lekket at en Infineon-brikke ikke er helt til å stole på, og at en fiks i programvare kan være tilstrekkelig til å løse problemet.

    Les også:

I natt sendte Apple ut sin andre oppdatering av systemvaren til iPhone 3G, omtalt som versjon 2.02. I dokumentasjonen heter det at oppdateringen «retter opp lus». Det er ikke snakk om hvilke feil som fikses. Journalister som har kontakt Apple har ikke fått flere detaljer.

Programvareutviklere skal ha fått innsyn i en mer framskreden utgave, kalt 2.1, som kundene skal forsynes med i september, etter planen.

En leser av bladet MacRumors forteller at han har klaget til Apple-sjef Steve Jobs per e-post, og fått dette svaret:

– Vi arbeider med noen lus som rammer rundt 2 prosent av alle leverte iPhone. Vi håper snart å ha klar en programvareoppdatering.

2 prosent tilsvarer 60 000 brukere.

Det er selvfølgelig maktpåliggende for Apple å slippe å kalle tilbake enhetene de har levert.

Til toppen