iPhone dominerer som jobbtelefon

Aller mest på advokatkontorene.

iPhone dominerer som jobbtelefon
Undersøkelsen fra Citrix viser blant annet at enheten til høyre, iPhone 6 Plus, genererer dobbelt så mye mobildatatrafikk som enheten til venstre, iPhone 6. Skjermstørrelsen skal være årsaken. Bilde: action press/All Over Press

Citrix presenterte denne uken en undersøkelse om globale trender innen bruken av mobile enheter, både blant forbrukere og arbeidstakere.

Det som kanskje er det aller tydeligste funnet, er hvor mye iOS dominerer i bedriftsmarkedet globalt, i alle fall hos de litt større bedriftene. For tallene er basert på anonymiserte data om enhetene i bedrifter som er Citrix-kunder og reflekterer ikke nødvendigvis situasjonen hos andre bedrifter.

Av de innrullerte enhetene, er 64 prosent iOS-baserte. 27 prosent er Android-baserte, mens 9 prosent er basert på Windows Phone. Da har man sett bort fra andre plattformer, som ifølge Citrix' grafer har samlet større andel enn Windows Phone, uten at noe nøyaktig tall er oppgitt.

I Nord- og Sør-Amerika holder iOS-andelen seg nokså stabil på rundt 67-68 prosent mellom 2013 og 2014 hos Citrix-kundene. Windows Phone øker derimot kraftig, fra 2 til 7 prosent. Dette går primært utover Android-andelen, som faller fra 30 til 26 prosent.

I Asia og Stillehavs-regionen var bruken av iOS i bedriftene enda høyere, 81 prosent i 2013. Men i fjor forsynte Android seg godt, slik iOS-bruken i 2014 sank til 67 prosent. 33 prosent av enhetene var Android-baserte i fjor, siden Windows Phone ikke har noe synlig tilstedeværelse hos bedriftene i denne regionen.

Europa

Det kommer kanskje litt overraskende, men iOS-dominansen i bedriftene er ifølge Citrix lavest i vår egen region. Svak er den likevel ikke, og den vokste fra 50 til 57 prosent fra 2013 til 2014. Denne veksten gikk mest utover Windows Phone, som falt fra 20 til 16 prosent i samme periode. Men også Android-andelen faller betydelig, fra 30 til 27 prosent.

Bransjer

Det er ikke altså som er så lett å lese nøyaktig av diagrammet nedenfor, som også omfatter andre mobilplattformer enn de tre største, men det viser i alle fall at iOS er aller mest populært blant advokater. Rundet 85 prosent bruker iOS, mens rundt 13 prosent bruker Android. Egne tall for Windows Phone er ikke oppgitt.

Utbredelse av ulike smartmobilplattformer innen forskjellige bransjer.
Utbredelse av ulike smartmobilplattformer innen forskjellige bransjer. Bilde: Citrix

Android er mest utbredt i bransjen «government», altså hos myndighetene. Omtrent 47 prosent av enhetene er Android-baserte, mens omtrent 50 prosent er iOS-baserte. Heller ikke her er egne tall for Windows Phone oppgitt. Krav om billigere enheter enn det som tilbys fra Apple, antas å være en forklaring i de sektorene hvor iOS-dominansen er litt mer begrenset.

Bransjen hvor Windows Phone er mest utbredt, er innen produksjon. Her ligger andelen på omtrent 7 prosent. Citrix mener at typen av applikasjoner som brukes, kan forklare høyere Windows Phone-andel her enn i andre bransjer.

Andre trender

Blant de andre funnene er at smartmobilbrukerne ser stadig mer video på enhetene, både fra videotjenester og i spill. Alle de fem mest populære spillene inneholder nå video som lastes ned via internett.

Undersøkelsen viser også at bruken av mobildata øker kraftig med skjermstørrelsen. Det er kun tall for iPhone som er oppgitt, men disse viser at iPhone 6 Plus generer dobbelt så mye trafikk for iPhone 6 og ti ganger så mye som en typisk iPhone 3GS. Det er ingen stor forskjell på enhetene mellom iPhone 4s og 5s.

Les mer om: