iPhone i merke-skvis

Tilsynet vil ha designendringer.

iPhone i merke-skvis
En rekke smartmobiler digi.no har inspisert viser at CE-merkingsreglene ikke blir fulgt. Se bilder lengre nede i saken hvordan dette egentlig skal gjøres, ifølge Post- og teletilsynet. Bilde: Per Ervland

Post- og teletilsynet krever at Apple og de andre smarttelefon-gigantene gjør endringer i sine telefon-design. Årsaken er CE-merket, som skal påføres alt av radio- og teleterminalutstyr som selges i EU og Norge.

Det er nemlig helt klare regler for hvordan CE-merket skal fremkomme på denne type utstyr. De reglene har hverken Apple, Samsung, HTC eller de andre store produsentene forholdt seg til. Årsaken er åpenbart estetiske. Det vil Post- og teletilsynet nå ha en slutt på.

Det er ikke lov å omsette denne type utstyr uten skikkelig CE-merking, som skal være et bevis på at produsenten har gitt en samsvarserklæring der produsenten erklærer at utstyret er i samsvar med grunnleggende krav.

Regelverket slår fast at CE-merket skal være minst 5 millimeter høyt, og at identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet (som skal stå etter CE-merket) skal være i samme størrelsesforhold.

– Det som har vært registrert den senere tid er at utstyrsprodusenter av estetiske hensyn ønsker å skjule CE-merkingen mest mulig. Dette gjøres ved blant annet å gjøre bokstavene «hule» (altså uten fyll), ved å redusere størrelsen på CE-merkingen til under 5 millimeter og ved å anvende nesten samme farge i CE-merket som i bakgrunnen.

På boksen til iPhone 5 har Apple merket korrekt. Tallkoden bak CE-merket skal være i samme størrelsesforhold.
På boksen til iPhone 5 har Apple merket korrekt. Tallkoden bak CE-merket skal være i samme størrelsesforhold. Bilde: Per Ervland

– Vi har registrert at teknisk kontrollorgans identifikasjonsnummer i noen tilfeller er redusert til under 1 mm høyde og dermed vanskelig lesbart, skriver tilsynets senioringeniør Paul-Erling Lia i en e-post til digi.no.

Selv om dette kan oppleves som detaljert pirk, så tar ikke tilsynsmyndighetene lett på saken. CE-merkingen er én av grunnstammene i tilsynsregimet som skal forsikre om at enhetene som brukes i for eksempel telenettet eller strømnettet, oppfyller kravene.

– Denne trenden er noe EU-kommisjonen ønsker en slutt på, og de europeiske tilsynene sender nå et felles brev til Digital Europe der det blir understreket hvilke krav som stilles til merkingen, skriver Lia til digi.no.

Post- og teletilsynet vil gi produsentene mulighet til å tilpasse seg kravene i brevet før vi går aktivt ut og kontrollerer dette problemet spesifikt.

Dersom produsentene skulle nekte å føye seg etter pålegget, kan det bli aktuelt å forby omsetning. Det er imidlertid lite trolig at aktørene ville risikere dette, selv om designerne nok vil rive seg i håret om.

– Alle brudd på regelverket vil i ytterste konsekvens kunne føre til omsetningsforbud, sier Lia til digi.no, men men understreker at det er lite trolig dette vil skje i denne saken.

    Les også: