iPhone med solid forsprang i Norge

AdMob har kommet med tall fra norske nettsteder.

iPhone med solid forsprang i Norge

AdMob har kommet med tall fra norske nettsteder.

Annonsenettverket AdMob utgir hver måned en rapport over hvilke mobiltelefoner som hyppigst benyttes til å vise annonsert i de 23 tusen mobilnettstedene og mobilapplikasjonene som er med i nettverket. Selv om tallene i rapportene ikke på noen måte gjengir hele bildet, kan de fortelle en del om hvilke trender som oppstår i dette markedet. Mer om metodikken finnes her.

I går kom AdMob med aprilrapporten. Her fokuseres det på forholdet mellom iPhone OS-baserte enheter og Android-baserte enheter. Inkludert er også separate besøkstall fra en rekke land som tidligere ikke har blitt oppgitt separat, inkludert Norge.

I rapporten med tallene fra enkeltland, er det kun fokus på de to nevnte plattformene. Tallene for iPhone OS er det opp i iPhone, iPod Touch og iPad.

Tallene for Norge forteller at norske mobilnettsteder med annonser fra AdMob har blitt besøk av 207 558 unike iPhone OS-enheter i april. Dette er dog ikke begrenset til brukere med norsk IP-adresse.

Av disse brukerne benyttet drøyt 154 tusen en versjon av iPhone. Ganske nøyaktig 52 tusen benyttet iPod Touch, mens 1333 benyttet iPad.

I samme måned ble det registrert 32 353 unike Android-enheter på de samme nettstedene.

Dette tyder på at omtrent fem ganger så mange surfer med iPhone som med en Android-basert mobil. Det må understrekes at det finnes Android-enheter som ikke er mobiltelefoner, og at disse ikke er skilt ut i tallene.

AdMob kommer med en hel del mer informasjon om blant annet de amerikanske tallene, enn om de norske.

Tallene fra USA tyder på at Android-brukerne ser betydelig flere annonser enn iPhone-brukerne. 46 prosent av annonsevisningene ble gjort på en Android-smartmobil, mens 38 prosent ble gjort med en iPhone OS-basert smartmobil.

Men det betyr ikke at flere surfer med en Android-mobil enn med en iPhone på amerikanske mobilnettsteder. AdMob registrerte i april 10,68 millioner iPhone-er og 8,66 millioner Android-mobiler via de amerikanske nettstedene.

Det registrerte antallet unike iPod Touch-brukere i USA var i april 7,36 millioner. Det er oppsiktsvekkende høyt i forhold til iPhone. I de fleste land registreres det i alle fall dobbelt så mange unike iPhone-brukere som iPod Touch-brukere. Et klart unntak er Canada, hvor det har blitt registrert flere iPod Touch-brukere i april enn iPhone-brukere, henholdsvis 1,01 og 0,92 millioner.

Antallet registrerte, unike iPad-brukere i USA i april var drøyt 223 tusen. Ellers er det kun i Kina at det har blitt registrert over 10 tusen iPad-brukere så langt.

Kina kommer forøvrig på andreplass over antallet unike Android-brukere – drøyt 882 tusen. Det er flere enn de drøyt 725 tusen som har benyttet iPhone når de har besøkt kinesiske nettsteder.

AdMob har også oppgitt de globale tallene for registrerte, unike brukere av iPhone OS og Android.

I april ble det registrert 27,4 millioner unike iPhone-brukere, 13,0 millioner iPod Touch-brukere, 295 tusen iPad-brukere og 11,6 millioner Android-brukere globalt.

Samtidig vet vi at det har Apple har solgt mer enn 85 millioner iPhone OS-enheter siden lanseringen i 2007. Men hvor mange av disse enhetene som fortsatt er i bruk, finnes det trolig ingen oversikt over. Fram til utgangen av april hadde Apple solgt 1 million iPads.

Den andre rapporten AdMob har kommet med for april, fokuserer først og fremst på annonsevisninger og ikke i like stor grad på antallet registrerte enheter.

Diagrammene og tabellene nedenfor forteller hvilke mobilplattformer og mobiler som dominerer i annonsevisningstallene til AdMob, henholdsvis globalt og i Storbritannia. Sistnevnte er trolig det av landene som AdMob presenterer i større detalj, som ligner mest på det norske markedet. Men tallene sier ingenting konkret om hvor stor brukerandel de ulike plattformene og enhetene faktisk har.

Det går fram av rapporten at en svært stor andel av registreringene av iPhone OS- og Android-enhetene skjer på amerikanske nettsteder – henholdsvis 49 og 75 prosent. Dette kan skyldes at det først og fremst er amerikanske nettsteder som er AdMob-kunder, noe som også i stor grad påvirker globale tallene som vises nedenfor.

AdMob-tall for annonsevisninger fordelt på smartmobiler globalt i april 2010
AdMob-tall for annonsevisninger fordelt på smartmobiler globalt i april 2010 Bilde: AdMob
AdMob-tall for annonsevisninger fordelt på smartmobiler i Storbritannia i april 2010
AdMob-tall for annonsevisninger fordelt på smartmobiler i Storbritannia i april 2010 Bilde: AdMob
Til toppen