IPnett økte kraftig i 2010

20 prosent større omsetning og nidoblet driftsresultat.

IPnett økte kraftig i 2010
(Bilde: IPnett)

20 prosent større omsetning og nidoblet driftsresultat.

IPnett, en nordisk leverandør av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger med over 100 ansatte fordelt på Norge, Sverige og Danmark, melder om en omsetning i 2010 på 245 millioner kroner og et driftsresultat på 6,2 millioner. Omsetningen er nesten 20 prosent større enn i fjor, da driftsresultatet havnet på 0,6 millioner kroner.

Nordensjef Sigmund Eikaas tilkjennegir vekstambisjoner. Han varsler oppkjøp i årene som kommer. Han venter spesielt økt etterspørsel innen samhandling («unified communication»), multimedia og mobile løsninger, samt innen nettverks- og sikkerhetsteknologi til teleoperatører og tjenestetilbydere.

Samtidig pågår en overgang til større etterspørsel av kommunikasjon som tjeneste, med avtalt servicenivå og pris.

Selskapet mener deres tilstedeværelse i Norge, Sverige og Danmark gjør deres tjenester velegnet for kunder som har mye virksomhet i nettopp disse landene.

Til toppen