IPv6 er et krav i forvaltningen

– Vi erkjenner at det bør gjøres bedre kjent, skriver Difi.

IPv6 er et krav i forvaltningen
Alt IT-utstyr det offentlige anskaffer bør ha støtte for IPv4 og IPv6. Kravet kom med i statens referansekatalog i fjor høst.

KOMMENTAR: Deltakelse i internasjonalt arbeid med standardisering og koordinering av sentral infrastruktur er utrolig viktig på IT-området. Difi berømmer ildsjeler som Hans Petter Holen, som står på og deltar i internasjonalt koordineringsarbeid gjennom mange år. Dette er med på å skape en infrastruktur som er avgjørende for dagens samfunn og som de fleste av oss tar som en selvfølge.

Kristian Bergem er seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difi takker for Holens utsagn om at, «Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), er en nøkkel i digitaliseringen av offentlig sektor», og hans henvisning til referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen som et viktig virkemiddel i Difi sitt arbeid som premissgiver på området.

Men Holens oppfordring til Difi om å ta med IPv6 inn i sin referansekatalog over godkjente standarder krever et svar. Og det er enkelt – IPv6 har vært i referansekatalogen over godkjente standarder i ganske nøyaktig ett år nå!

Her en klargjøring av de retningslinjer som ligger i dagens referansekatalog når det gjelder IPv6. Innen området «Grunnleggende datakommunikasjon», kom det et krav i referansekatalogen v. 3.1, som ble publisert oktober 2012, og som er videreført i referansekatalogen v. 4.0. Dagens krav er som følger:

  • Alt IT-utstyr det offentlige anskaffer bør ha støtte for IPv4 og IPv6. Dette gjelder både programvare og maskinvare.
  • Alle nye offentlige nettsider og elektroniske tjenester bør ha støtte for IPv4 og IPv6 og være i stand til å kommunisere over begge typer nettverk. Hvis nettsiden eller tjenestene inkluderer eller er avhengig av nettverksparametere som en del av sin operasjon, bør løsningen ha støtte for konfigurasjon av IPv6 parametere.
  • IT-tjenester som det offentlige kjøper bør ha støtte for IPv4 og IPv6.
  • Løsningene bør ikke ha store funksjonelle forskjeller på grunn av bruk av IPv4 eller IPv6. Brukerne av løsningen bør ikke oppleve store forskjeller ved bruk av de ulike protokollene.

Difi har i ett år nå allerede pekt på IPv6. Vi erkjenner at dette bør gjøres bedre kjent, siden sentrale personer som Hans Petter Holen ikke har fått med seg dette.

    Les også:

Les mer om: