IPv6-støtte kan bli obligatorisk for offentlige nettsteder

Forskrift er under revidering. Kan berøre mange virksomheter.

IPv6-støtte kan bli obligatorisk for offentlige nettsteder
Noen av nettstedene til offentlige virksomheter er tilgjengelige på IPv6, men langt fra alle. Montasje: digi.no

Den versjonen av internettprotokollen som er mest utbredt i dag, IPv4, er basert på behovene som til brukerne av internett slik de var på 1970- og tidlig på 1980-tallet. Da ble det 32 bits store adresserommet ansett som mer enn stort nok, men i dag er ikke knapt 4,3 milliarder adresser lenger nok.