IPv6 tas stadig mer i bruk

Internet Protocol version 6 tas stadig oftere i bruk, men ikke først og fremst mellom vanlige datamaskiner.

Internet Protocol version 6 tas stadig oftere i bruk, men ikke først og fremst mellom vanlige datamaskiner.

IPv6, protokollen som på sikt trolig vil erstatte dagens utgave, IPv4, blir stadig mer brukt. Ikke i forbindelse med PC-er og andre datamaskiner, men blant annet i forbindelse med husholdningselektronikk.

Inntil nylig var IPv6 stort sett bare brukt innen forsknings- og utviklingsmiljøer, samt av en del entusiastiske PC-brukere som ønsker å bruke de aller nyeste teknologiene. Problemet med IPv6 er at svært mye data- og nettverksutstyr ikke støtter protokollen. Hvis en massiv oppgradering av protokollen skal gjennomføres, for eksempel i forbindelse med det globale Internett, vil mye utstyr og programvare måtte oppgraderes eller skiftes ut.

En mellomløsning er å tilby IPv4 og IPv6 parallelt. I Tokyo ble dette første gang tilbudt fra en leverandør i forbindelse med vanlige ADSL-forbindelser allerede sommeren 2002. Nå tilbys tjenesten over hele Japan.

    Les også:

Det er forøvrig også mulig å koble sammen to IPv6-nett over et IPv4-nett. Dette kalles "IPv6 over IPv4 tunneling" eller DTCP (Dynamic Tunneling Configuration Protocol).

Ifølge NE Asia Online dukket IPv6 først opp i konsumentelektronikk som digitale kameraer og TV-er, belysningsutstyr, temperatursensorer og fjernkontrollsystemer. Nå har flere store produsenter av hjemmeelektronikk og husholdningsutstyr begynt å teste eller tilby IPv6-kompatible produkter. I tillegg har det begynt å dukke opp enkelte kommersielle tjenester basert på protokollen.

Blant annet skriver NE Asia Online om Planet Co, Ltd, et japansk selskap som knytter sammen 13.000 platebutikker i Japan. Disse platebutikkene begynte i april i år å gjøre det mulig for kundene å lytte til musikk de vurderer å kjøpe. Det nye er at dette skjer ved hjelp av digitale IPv6-baserte hodetelefoner.

Matsushita Electric Works har annonsert at selskapet i løpet av våren 2004 vil komme med bredbåndsrutere og nettverksenheter med IPv6-støtte, noe som skal gjøre det mulig for brukere å kontrollere hjemmeelektronikken over Internett.

Ifølge NE Asia Online mener Matsushita Electric Works at den største fordelen med IPv6-produkter er at de kan konfigureres automatisk. IPv6-spesifikasjonen krever at brukere ikke skal måtte bekymre seg over nettverksinnstillinger som IP-adresser og DNS (Domain Name System). Dermed kan enhetene kobles rett inn i et hjemmenettverk uten noe bryderi av noe slag.

Sony har allerede IPv6-støtte i en bredbånds AV-ruter og i den avanserte, harddiskbaserte videoopptakeren CoCoon. I løpet av mai vil selskapet begynne å teste et push-basert leveringssystem for distribusjon av videoinnhold.

Målsettingen ved å bruke IPv6 er ifølge NE Asia Online å få hjelp til å beskytte opphavsrett på innholdet som leveres. Dette innebærer at en bruker som for eksempel mottar innhold med sin CoCoon, vil hindres i å laste det videre til en PC eller andre enheter. Denne teknologien er basert på MAC-adressen (Media Access Control), som er unik for den enkelte IPv6-enhet.

MAC-adressen vil ifølge NE Asia Online også være en del av enhetens IP-adresse. Siden antallet adresser som støttes av IPv6 er svært mye høyere enn det IPv4 støtter*, kan hver enkelt enhet tilknyttet et nett ha sin unike, offentlige IP-adresse. I dagens Internett er antallet IP-adresser klart begrenset. For å løse dette er det tatt i bruk egne IP-adresser i lokale nett (NAT - Network Address Translation).

*IPv4 benytter bare 32 bits i adresseringen, noe som begrenser antall noder på Internett til 4.294.967.296 - drøyt fire milliarder - altså færre enn det er mennesker på Jorda. IPv6 benytter adresser med 128 bits. Dette tillater 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 noder.

Til toppen