Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Iran fanger innholdet i alle nettmeldinger

Under krisen utnytter myndighetene fullt ut funksjonalitet levert av Nokia Siemens.

Det ble kjent i fjor høst at Nokia Siemens fikk en kontrakt med det iranske telemonopolet om en større leveranse, vesentlig for utstyr for mobiltelefoni. Ifølge Wall Street JournalIran's Web Spying Aided By Western Technology – omfattet leveransen også utstyr til en overvåkingssentral.

Leveransen av utstyr til overvåkingssentralen bekreftes av en talsperson for Nokia Siemens. Det bekreftes at utstyret kan brukes til å overvåke og fange opp alle typer tale og datasamband på alle typer nettverk. Nokia Siemens solgte sin avdeling for «intelligence solutions» («etterretningsløsninger») til Perusa Partners i München i mars i år, og har ikke lenger denne typen avansert overvåkingsutstyr i sitt produktassortiment.

Utstyret som er solgt til Irans telemonopol kan se på innholdet i datapakker, såkalt «deep packet inspection». Omfattende bruk av denne evnen – som innebærer at man kan lese hva folk sier til hverandre per e-post, Twitter, Facebook og andre tjenester – innebærer store forsinkelser i nettrafikken med mindre man kompenserer med større båndbredde i overvåkingssentralen.

Nettbrukere i Iran har den siste tiden klaget over nettopp store forsinkelser, og at den reelle båndbredden til tider har vært nede i ti prosent av det normale.

En talsperson for IT-sikkerhetsselskapet Marchal8e6 sier at nettrafikken inn og ut av Iran bærer preg av å være utsatt for innholdsoppfanging og andre former for overvåking. Dette skjer i et omfang som til og med overgår det som skjer i Kina, heter det.

IT-eksperter i Iran tror myndighetene før krisen som oppstod etter presidentvalget forrige helg, nøyde seg med å eksperimentere med mulighetene til utstyret fra Nokia Siemens. Det er først nå de er blitt klar over hva myndighetene er i stand til å gjøre, og at de kan gjennomføre svært omfattende sporing av trafikk og innhold.

En iraner som legger ut regimekritikk anonymt på nettet, risikerer følgelig at myndighetene raskt sporer opp hvilken IP-adresse hun har brukt.

En viktig forskjell mellom Kina og Iran er at den kinesiske sensuren og overvåkingen involverer landets nettilbydere, mens Iran har en sentralisert løsning der alt ligger i det sentrale telemonopolet. Et interessant fellestrekk er begrunnelsen for sensuren og overvåkingen: Innbyggerne, særlig ungdom, må vernes mot pornografi og annet skadelig innhold.

Ulike former for overvåking av brukeres nettbruk er kurant i mange land. I Norge får pornosurfere klar beskjed fra Økokrim dersom de besøker et nettsted med bilder av overgrep mot barn. I USA har National Security Agency (NSA) vide fullmakter til å overvåke innholdet i nettkommunikasjon. De fleste land har teknologi som på visse betingelser, for eksempel rettslig godkjennelse, kan aktiveres for å overvåke nettbruk i etterforskning av forbrytelser som ulovlig pornografi, narkotikasmugling, terrorisme og så videre.

    Les også:

Les mer om: