Iridium er komplett

Ett år brukte Iridium-konsortiet på å få 67 satellitter opp i lave jordbaner, der de skal utgjøre et slags omvendt GSM-mobilnett for satellittetelefoni. Kommersiell launch for prosjektet, som så langt har kostet 35 milliarder kroner, er 23. september.

Ett år brukte Iridium-konsortiet på å få 67 satellitter opp i lave jordbaner, der de skal utgjøre et slags omvendt GSM-mobilnett for satellittetelefoni. Kommersiell launch for prosjektet, som så langt har kostet 35 milliarder kroner, er 23. september.

Nettet er beregnet å måtte ha minst 66 satellitter til en hver tid for å fungere optimalt med global dekning.

De siste satellittene ble skutt opp mandag og er et langt steg videre for konsortiet, der Motorola er hovedleverandør og initiativtaker. Blant eierne finnes også tyske Veba, japanske DDI, indonesiske PT Barkie Communications Corp. og Sprint.

Motorola har foruten hovedentreprisen fått avtalen med service og vedlikehold av satellittsystemet, som inkluderer nye oppskytinger etter hvert som satellittene slutter å fungere.

Iridium starter sine kommersielle tjenester 23. september - flere hestehoder foran de mest seriøse og sannsynlige konkurrentene; Globalstar (launch i Q1 1999) og ICO (2000).

Til toppen