Iridium-investor snører igjen pengesekken

Dagen etter at Iridiums største investor, Motorola, uttalte at satellittelefoni-prosjektet står i fare for å bli nedlagt, gjør medinvestor Lockeed Martin det klart at de ikke vil svi av flere millioner på prosjektet.

Dagen etter at Iridiums største investor, Motorola, uttalte at satellittelefoni-prosjektet står i fare for å bli nedlagt, gjør medinvestor Lockeed Martin det klart at de ikke vil svi av flere millioner på prosjektet.

Motorola frykter for konkurs i prestisjeprosjektet dersom de enorme tapene fortsetter og de deltakende investorene ikke klarer å enes om en restruktureringplan for Iridium.

Iridium LLC sliter med å betale forefallende regninger i milliardklassen - i dollar - og situasjonen blir ikke bedre av at Lockheed Martin, som eier én prosent av Iridium, nå gjør det klart at selskapet ikke har lyst til å svi av flere millioner på satellitteventyret. Dag for dag øker sjansene for at Iridium må vende nesen mot skifteretten.

Motorola vil om kort tid trolig be andre selskaper om å komme inn på eiersiden.

Ifølge analytikere Wall Street Journal har snakket med, ender en trolig opp i en situasjon der Iridium søker en midlertidig konkursbeskyttelse, slik at selskapet kan holde sine kreditorer på en armlengdes avstand inntil en finansiell restruktureringsplan for Iridium kommer på plass. Det er lettere å oppnå en restruktureringspakke under beskyttelse av kapittel 11 i USAs konkurslovgivning, fordi ikke alle andelshavere i selskapet behøver å være enige i planen som hamres ut.

Bankene som nylig sprøytet inn kreditter for 800 millioner dollar i Iridium har gitt selskapet frist til 11. august med å komme opp med en ny finansplan. Iridium har ikke nådd de lovede omsetnings- og kundemål, og dermed allerede brutt to av kredittbetingelsene som ble gitt selskapet. Kun 11.000 nye abonnenter i årets tre første måneder er langt bak de 50.000 nye abonnenter - hver måned - Iridium hadde regnet med i 1999.

Til toppen