Iridium mot børsen

Satellittkonsortiet Iridium LLC går mot børsen. Det Bermuda-registrerte aksjeselskapet Iridium World Communications har overfor den amerikanske børskommisjonen lagt fram et forberedende prospekt der ti millioner aksjer i Iridium LCC blir lagt ut for salg.

Satellittkonsortiet Iridium LLC går mot børsen. Det Bermuda-registrerte aksjeselskapet Iridium World Communications har overfor den amerikanske børskommisjonen lagt fram et forberedende prospekt der ti millioner aksjer i Iridium LCC blir lagt ut for salg.

Den foreslåtte emisjonen, som også inkluderer halvannen millioner aksjer i tillegg for å dekke overtegning, vil bli koordinert av Merryll Lynch & Co, Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp. og Goldman, Sachs & Co. Noen dato for emisjonen, som krever børskommisjonens velsignelse, er ennå ikke satt, men ifølge Wall Street Journal er det trolig snakk om flere måneder før børsnoteringen blir en realitet for Iridium-konsortiet.

Selskapet håper å reise omlag 186 millioner dollar i frisk kapital, hvorav det meste til sist vil gå til byggmesteren for hele prosjektet, Motorola, som en foreløpig godtgjørelse for allerede utførte tjenester i forbindelse med utviklingen av Iridium-systemet. Motorola eier fremdeles omlag 25 prosent av Iridium.

Emisjonsutkastet indikerer en pris per aksje på mellom 19 og 21 dollar. Det er ikke klart hvor mye av Iridiums samlede verdi som reelt er representert i tilbudet ettersom det er lagt fram av det Bermuda-baserte aksjeselskapet Iridium World Communications, som selv vil kjøpe en ukjent stor aksjeandel i Iridium LCC.

Også andre satellittkommunikasjonstjenester har med hell tidligere gått veien om børsen, for eksempel Globalstar LP, som basert på børskursen har en markedsverdi på 586 millioner dollar - en tredobling siden børsnoteringen i oktober 1995. Foruten å lokke til seg interesserte selskaper og flere lands myndigheter, representerer satellittbaserte systemer en relativt billig måte å tilby teletjenester til grisgrendte strøk.

Iridium, som ligger foran de fleste av sine rivaler i løypa - inklusive Globalstar, vurderes av Wall Street Journal å ha gode sjanser til å lykkes med sine emisjonsplaner. Det råder imidlertid en viss skepsis omkring tjenestens potensial: Iridium vil få økt konkurranse, konsortiet trenger godkjennelse fra mer enn 100 land før det satellittbaserte kommunikasjonsnettet kan settes i drift, og det er et kommersielt uprøvd system.

Til tross for det enorme investeringsnivået det er snakk om, er det fremdeles en del uklare forhold omkring selve Iridium-teknologien. Med Motorola i spissen, har konsortiet holdt tett om det meste, og spesielt er det sagt lite om hvordan Iridium tenker å løse avstandsproblematikken på signalene. Telefonhåndsettene Iridium planlegger å bruke er av GSM-typen, som per i dag kan operere i områder der det ikke er mer enn to-tre mil mellom basestasjonene. Iridiums 66 lavbanesatellitter vil imidlertid sveve 800 kilometer over jorda, og stiller dermed helt nye krav til håndsettene.Iridium-konsortiet hevder å ha løst dette problemet ved å benytte "slipped slot", hvilket innebærer at hver telefon tar i bruk to eller tre tidsluker i stedet for en. Dermed blir det mulig å benytte håndsett som kan operere inntil 1.100 kilometer fra Iridiums basestasjoner, det vil si helt i ytterkant av satellittenes banegrense, hevder konsortiet.

Iridium håper nå å få skutt opp de tre første kommunikasjonssatellittene før utgangen av mai, og innen juni neste år vil de resterende 17 oppskytingene av totalt 63 satellitter finne sted. Konsortiet har klart å reise beløpet på vel 17 milliarder kroner som sikrer oppskytingen av de 66 lavbanesatellittene. Satellittene skal gå i bane rundt Jorden og fungere som et eget telenett der satellittene både kommuniserer med hverandre og med bakken. Planen var at prosjektet kunne starte distribusjon av telesignaler mot slutten av neste år. Hele prosjektet er nå kostnadsberegnet til mellom 34 og 35 milliarder kroner.

Men kanskje vil stive priser på telefonterminaler og bruk gi Iridium rask "payback"? Faktum er ihvertfall at konsortiet vurderer å forlange 3000 dollar for hvert håndsett og en samtalepris som ligger i overkant av 20 kroner minuttet.

At det koster å være kar merker nok selv godt bemidlede selskaper som Motorola når prosjekter som Iridium, slik det ser ut i skrivende stund, svir av 100 millioner dollar i måneden, ifølge visedirektør Ed Staiano, som slår fast at dette ikke er for folk med dårlig hjerte.

Om Iridium fyker først til himmels - hvilket blir tilfelle dersom den planlagte satellittoppskytningen i mai går i orden - er det fremdeles mange om beinet. Ved siden av Globalstar, som håper å være operativ i 1999, inkluderer klassen av håpefulle satellittoppskytere selskaper som London-baserte ICO Global Communications og TRWs globale telefonsystem Odyssey som er basert på tilsammen 12 satellitter.

Til toppen