Iridium mot fallitt

Iridium ser ut til å gi opp forsøket på å få utsatt tilbakebetaling av gjeld i selskapet. Satellittelefonselskapet erkjenner nå at det har misligholdt lån tilsvarende halvannen milliarder dollar, fordi selskapet mangler penger å betale med. Spørsmålet er om kreditorene føler de er best tjent med en konkurs.

Iridium ser ut til å gi opp forsøket på å få utsatt tilbakebetaling av gjeld i selskapet. Satellittelefonselskapet erkjenner nå at det har misligholdt lån tilsvarende halvannen milliarder dollar, fordi selskapet mangler penger å betale med. Spørsmålet er om kreditorene føler de er best tjent med en konkurs.

Det er nemlig ikke sikkert Iridiums kreditorer ser konkurs som den beste løsningen for selskapet, som har etablert seg som en leverandør av satellittelefontjenester basert på et lavbanenett av 66 satellitter.

Imidlertid har salget av tjenesten, som ble lansert 1. november i fjor ikke svart til forventningene. Så langt regner en ikke med at selskapet sitter med mer enn vel 15.000 kunder. Onsdag forfalt gjeld tilsvarende ti milliarder kroner, men Iridium mangler penger så gjelda blir ikke betjent. Selskapet har heller ikke satt i gang nye initiativ for å komme til en avtale med kreditorene.

Problemet til kreditorene er at Iridiums største aktiva er satellittene, og de befinner seg 800 kilometer over jordoverflaten. Derfor er det mer sannsynlig at kreditorene tillater Iridium å oversitte fristene i håp om at selskapet senere skal kunne klare å skaffe til veie et kundetall som gjør at satellittjenesten kanskje en gang i fremtiden vil kunne tjene penger. En løsning som er luftet er at kreditorer konverterer gjeld i selskapet til aksjer, og så la det stå til.

For Motorola som er største aksjonær i Iridium med 18 prosent, er problemet mer åpenbart ved at selskapet har garantert for et lån på 750 millioner dollar, tilsvarende fem milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til kreditter til selskapet på 400 millioner dollar. Det andre lånet er på 800 millioner kroner og begge løp ut på onsdag. Lånet Motorola har garantert for, ble det tidligere i vår og sommer forhandlet om utsettelse av til i august.

Dette bekreftes av Iridiums talsperson, Michelle Lyle. I en uttalelse som Iridium har sendt ut heter det at selskapet ikke har kommet til en løsning for selskapets gjeldssituasjon, men leter etter alternative løsninger for å restrukturere selskapets gjeldsbyrde.

Problemene er imidlertid ikke over for Iridium. 15. august forfaller nye kreditter, da 90 millioner kroner i renter på obligasjoner på 1,45 milliarder dollar.

At noen ikke er helt overbevist om at en finner en løsning, finner enn i tyske Vebas halvårsresultat. Selskapet er en av Iridiums store investorer og har valgt å skrive ned sin eierandel i selskapet med 108 millioner euro.

Til toppen