Iridium på sotteseng

Satellittelefonsystemet Iridium har engasjert Donaldson Lufkin & Jenrette Inc. som rådgiver i forbindelse med at selskapet må reforhandle gjelda. Iridium klarer ikke å innfri kreditorenes krav om kundetilstrømning og inntekter som ble satt da selskapet tidligere i år fikk betalingsutsettelse.

Satellittelefonsystemet Iridium har engasjert Donaldson Lufkin & Jenrette Inc. som rådgiver i forbindelse med at selskapet må reforhandle gjelda. Iridium klarer ikke å innfri kreditorenes krav om kundetilstrømning og inntekter som ble satt da selskapet tidligere i år fikk betalingsutsettelse.

Både toppsjefen og finansdirektøren har tatt sine hatter og gått i det kriserammede satellittelefonselskapet Iridium, blant annet fordi selskapet er langt fra å innfri de målsettingene som selskapet har satt seg selv - og som kreditorer og aksjonærer håper skal nås.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er det Donaldson Lufkin & Jenrette Inc. som er engasjert som rådgivere.

Iridium må reforhandle betingelsene for en lånegjeld på 800 millioner dollar som selskapet fikk utsettelse på tidligere i år, dersom selskapet klarte å oppvise inntjeningsmål og 27.000 kunder. Dette innser selskapet nå at det ikke vil klare. Etter første kvartal lå kundetallet såvidt over 10.000, mens inntektene endte på 1,45 millioner dollar i et tapssluk på 505 millioner dollar - opp 42 prosent fra samme kvartal i fjor.

Iridiums nyutnevnte finansdirektør Leo Mondale får uansett en tøff start.

Det hjelper lite med en global infrastruktur på 66 satellitter i bane rundt jorden om så få som nå vil ringe med Iridium. Kostnadsstrukturen var basert på at kundene ville strømme til selskapet i et langt større tempo enn det som er blitt tilfelle, med break even planlagt allerede i år. Selskapet budsjetterte opprinnelig med 300.000 kunder i løpet av første driftsår.

Iridium omsettes på Nasdaq for rekordlave beløp om dagen etter at selskapet i april falt til den laveste kursen så langt (13,375 dollar). I mai har aksjen tatt seg noe opp og ble torsdag omsatt for 14,5 dollar.

Motorola eier 20 prosent av Iridium, der de øvrige aksjene i hovedsak eies av andre telekom- og teknologi-relaterte selskaper.

Til toppen