Iridium tilbakeviser Nera-påstand

Thomas Löwenthal, Iridiums toppsjef i Tyskland, kommer nå med en fullstendig tilbakevising av Asbjørn Birkelands påstander om Iridiums funksjonalitet. Nera-direktørens påstand om at Iridium vil fungere så dårlig at tjenesten ikke utgjør noen trussel for Nera, ser dermed ut til å falle helt sammen.

Thomas Löwenthal, Iridiums toppsjef i Tyskland, kommer nå med en fullstendig tilbakevising av Asbjørn Birkelands påstander om Iridiums funksjonalitet. Nera-direktørens påstand om at Iridium vil fungere så dårlig at tjenesten ikke utgjør noen trussel for Nera, ser dermed ut til å falle helt sammen.

Det var under Neras presentasjon av resultatet for 1997 i går, at administrerende direktør Asbjørn Birkeland ble spurt om ikke Iridium ville utgjøre en trussel for Nera i markedet for satellittelefoni. Asbjørn Birkeland avviste problemstillingen og pekte på at Iridium både var oppskrytt og ville slite med brudd i forbindelsen (se relaterte saker).

Asbjørn Birkeland får nå svar på tiltale:

- Det tekniske poenget kan besvares meget raskt. Med vårt nettverk av 66 satellitter er det alltid en satellitt ledig til å ta i mot eller sende et anrop. Iridiums satellitter er koblet sammen i et nettverk slik at ethvert signal automatisk overleveres fra en satellitt til en annen dersom en satellitt forsvinner ut over horisonten. Brukeren vil ikke merke noe til overføringen, og signalet vil ikke bli brutt, forklarer Thomas Löwenthal i Iridium.

Iridium baserer seg forøvrig på en tobånds-løsning hvor telefonene velger GSM eller satellitt, alt etter hva som er tilgjengelig.

Til toppen