Iridiumaksjer overtegnet

Det er stor interesse for aksjer fra Iridium. Selskapets nylig avsluttede aksjeemisjon ble overtegnet. Iridiums satellittelefonsystem skal etter planen åpne 23. september neste år.

Det er stor interesse for aksjer fra Iridium. Selskapets nylig avsluttede aksjeemisjon ble overtegnet. Iridiums satellittelefonsystem skal etter planen åpne 23. september neste år.

Det startet med 10 millioner Iridium-aksjer, hver pålydende 20 amerikanske dollar, og det sluttet på 12 millioner aksjer etter solid overtegning i selskapet som ennå ikke har tjent en cent.

Iridiums plan er å sende opp 66 satellitter i lave jordbaner som skal dekke hele jordoverflaten. Satellittene fungerer som et telenett med kontakt seg i mellom, i tillegg til kontakt med jordstasjoner. De første fem satellittene ble sendt opp i begynnelsen av mai.

Det er Motorola som er primus motor i prosjektet, som ble satt i gang i 1987.

Styreformann i Iridium, Bob Kenze, sier at Iridiums tjenester ikke blir blant de billigste, men at prisene vil være konkurransedyktige sammenliknet med liknende tjenester.

I Iridiums forretningsplan snakkes det nå om samarbeid med mobiloperatører og bruk av hverandres nett. Det er bare operatører med aksjer i Iridium som får markedsføre og selge tjenesten.

Etter den siste aksjeutvidelsen er de to største aktørene i Iridium Motorola og Nippon Iridium, der flere japanske investorer står bak, blant annet teleselskapet DDI, Mitsui, Mitsubishi, og Sony.

Før aksjesalget var det investert 1,9 millioner amerikanske dollar i Iridium, i tillegg til banklån på 750 millioner kroner.

Til toppen