Iridiums eiere tar kontrollen

En av seks ansatte i Iridium mister jobben, inkludert det meste av markedsavdelingen. Flere lederstillinger besettes nå av representanter for Iridiums ulike eierselskap, for å sikre eierne direkte innflytelse over beslutningene.

En av seks ansatte i Iridium mister jobben, inkludert det meste av markedsavdelingen. Flere lederstillinger besettes nå av representanter for Iridiums ulike eierselskap, for å sikre eierne direkte innflytelse over beslutningene.

Vel 15 prosent av de 550 ansatte i selskapet mister jobben som følge av selskapets økonomiske krisesituasjon. Nå har selskapet kommet opp i 15.000 brukere av sin satellittelefontjeneste, noe som ennå er milevidt unna de 500.000 budsjetterte kundene ved årets utgang. Kreditorene har krevd nesten 30.000 kunder for å gå med på ytterligere utsettelse av renter og avdrag.

Samtidig har eierne i Iridium, som for en stor del består av selskap innenfor ulike geografiske konsortier, tatt større kontroll over selskapet ved å overta stadig flere lederfunksjoner i Iridium.

En talsmann for Iridium, Michelle Lyle, bekrefter nedskjæringene. Hun sier at selskapet ikke kan presentere nøyaktige kundetall, men understreker at selskapet fremdeles mener det er et marked for sine satelittelefontjenester. - Vi gjør det bare ikke på riktig måte, sier hun.

Iridium-aksjen gjør det katastrofalt dårlig på Nasdaq for tiden, med stadige all-time-low-rekorder. Nå omsettes aksjen for rundt 6 dollar per aksje, eller bare 10 prosent av toppnivået det siste året. Det er ventet at en velykket oppskytning av to nye Iridium-satellitter med en kinesisk bærerakett i helgen, vil styrke aksjen noe.

Iridiums hovedproblem er for tiden 800 millioner dollar i gjeld, som er forfalt eller vil forfalle den nærmeste tiden. Selskapet har fått en frist på seg til 30. juni med å oppfylle vilkår fra kreditorene, noe selskapet forsøker å gjøre i samarbeid med Donaldson Lufkin & Jenrette.

Blant tiltakene som nå vil settes i verk er å markedsføre Iridium direkte mot de antatt viktigste nisjene, som er maritim sektor og oljerelatert virksomhet.

Blant tiltakene er også halvering av samtalekostnadene, fra nærmere 4 dollar per minutt til 1,89 dollar. Prisnedgangen er voldsom fra de 7 dollarene selskapet opererte med i startfasen i november i fjor. Terminalene er også blitt billigere, og er redusert fra 4000 til 3000 dollar.

Analytiker Thomas Watts i Merrill Lynch mener selskapet burde vurdere å gi bort terminaler for å få tak på nye brukergrupper.

Til toppen