Iridiums toppsjef går av

Problemene er slett ikke over for satellittelefonselskapet Iridium. Nå tar toppsjefen i selskapet, Edward Staiano, sin hatt og går.

Problemene er slett ikke over for satellittelefonselskapet Iridium. Nå tar toppsjefen i selskapet, Edward Staiano, sin hatt og går.

Ifølge en melding fra Iridium slutter Staiano eter at det er oppstått uenighet mellom ham og styret for hvilken kurs Iridium skal stake ut for den videre driften. Staianos avgang kommer bare en måned etter at det ble kjent at finansdirektør Roy Grant slutter som følge av Iridiums dårlige resultat.

Inntil videre skal en eksekutivkomité innen styret lede Iridium, med John Richardson som interimsjef.

Toppsjefene forlater et Iridium som riktignok har infrastrukturen - bestående av 66 satellitter i lave jordbaner - på plass. Men de økonomiske resultatene uteblir. Salget og nytegning av kunder går tregt, men det som er enda verre er at terminalene ikke fantes da interessen for systemet var størst, ved åpningen i november i fjor. I år har selskapet sett seg nødt til å be om betalingsutsettelse på flere lån.

Blant dem som har gitt Iridium anledning til å "krite" varer og tjenester er Motorola, som er hovedaksjonær med 20 prosent eierandel i Iridium.

Mandag presenterer Iridium sine kvartalstall, som også vil si litt om hvordan salget så langt i år har gått.

Til toppen