Iris-sjekk gir penger på et blunk

Teknologien som gjør at vi endelig kan glemme både koder og kort i minibanken, er like rundt hjørnet.

Teknologien som gjør at vi endelig kan glemme både koder og kort i minibanken, er like rundt hjørnet.

Det har lenge vært snakket og skrevet om tekniske løsninger som vil gjøre det unødvendig med bruk av kort i f.eks. minibanker og identifikasjon ved hjelp av øyet. NCR Corp. i USA har testet ferdig teknologien bak iris-identifikasjonen og kommer til høsten med kommersielle produkter som tar teknologien i bruk. Systemet er ennå ikke testet ut på den vanlige forbruker. Det vil NCR sette igang med rett over sommeren.

Steinar Høystad i NCR Norge sier til digi at det er først nå teknologien er moden og systemet så gjennomprøvd at produktene kan komme på markedet med en konkurransedyktig pris.

Flere teknologier har vært utprøvd i denne sammenhengen. De fleste har konsentrert seg om netthinnen. Siden netthinnen er plassert bakerst i øyeeplet, har man vært nødt til å plassere en tynn lysstråle nært opptil øyet for gjenkjennelse. Ved å bruke iris (området som avgjør øyenfargen) kan man gjenkjenne personen på 1 til 1,5 meters avstand. Selve gjenkjenningen vil bestå i at et kamera tar digitalt kodede bilder av iris, som etterpå sjekkes opp mot en database.

I første rekke skal teknologien implementeres i minibanker i USA, men den vil også kunne tas i bruk på andre områder hvor det i dag brukes kort eller koder, som pålogging på PC, elektronisk betaling, døråpner osv. Det er ifølge Høystad ikke tatt noen avgjørelse på når teknologien kommer til Norge. Norske banker vil bli presentert for det nye systemet når det skal utprøves ved NCRs utviklingskontor i London. Dette vil skje sent på høsten, samtidig med at systemet er klart til bruk i USA.

Alt tyder på at minibankproduktet vil bli tatt godt imot både av bankene og brukerne. Bankene er spesielt opptatt av sikkerhet og brukerne av brukervennlighet. Tester gjort i USA viste at kun en person som var registrert, ikke ble godkjent av systemet, mens 1995 ble korrekt behandlet. 812 var ikke registrert og fikk følgelig ikke aksess. Briller, kontaktlinser eller røde øyne etter en fuktig kveld er ikke noe problem. Et glassøye vil kreve tilpasninger i systemet, men skal ikke være en umulighet ifølge Høystad. Størst fordel for kundene vil være at man kan glemme både kortene og pin-kodene man må gå rundt og huske på i dag.

Til toppen