Irland sikter mot global ledelse i e-handel

En offentlig komité - med blant annet Internett-guru Vint Cerf - har brukt fem måneder på å kartlegge hvordan Irland kan bli en global leder innen IT og Internett-baserte næringer.

En offentlig komité - med blant annet Internett-guru Vint Cerf - har brukt fem måneder på å kartlegge hvordan Irland kan bli en global leder innen IT og Internett-baserte næringer.

Komitéen bærer det symbolske navnet ACT. Det betyr "gjør noe" samtidig som det er en forkortelse for Advisory Committee on Telecommunication (rådgivende komité om telekommunikasjon).

ACT ble opprettet i juni av statsråd for Public Enterprise (offentlig virksomhet) Mary O'Rourke.Onsdag la den fram en 24-siders innstilling som er tilgjengelig på ACTs nettsted (se peker til nettstedet i margen til høyre). Innstillingen handler om hvordan Irland kan bli en global leder innen IT, Internett-baserte næringer og elektronisk handel, samtidig som alle irske statsborgere skal være fullt ut delaktige i informasjonssamfunnet.

Komitéen er interessant fordi den ikke bare består av irske eksperter og politikere. Blant de som har vært med på å utforme forslagene er visepresident Vint Cerf i MCI WorldCom, en kjent skikkelse som har mye av æren for Internetts status i dag, viseformann Brian Thompson i Qwest Communications, formann Don Heath i Internet Society og formann Ray Smith i Bell Atlantic.

Irland har en rekke ganger vært trukket fram som et eksempel til etterfølgelse for land som Norge. Innstillingen peker på at den irske regjeringen har gjort en rekke viktige vedtak, blant annet full privatisering av televerket Telecom Eireann fra 1. desember i år. Samtidig kreves en rekke nye tiltak for å gripe i tide de anledningene som nå står åpne.

Det heter blant annet: "Irland har en enestående men falmende mulighet til å hoppe forbi sine europeiske handelspartnere og ta det neste skrittet innen telekom-politikk og -regulering, etablere rimelig Internett-tilgang og lokal bredbåndstilgang, og til å utvikle forbindelser til det internasjonale Internett."

Komitéen legger fram ti forslag til ny politikk som skal gjøre det mulig for Irland å ta igjen USA og bli Europas supermakt innen elektronisk handel. Men disse tiltakene må gjennomføres innen de kommende tolv månedene.

Blant tiltakene:

  • Ingen tellerskritt når en telefonlinje brukes til å kople seg til Internett
  • Utvikle infrastruktur for bredbånds telekom gjennom styrte partnerskap mellom det offentlige og private
  • Infrastrukturutviklingen må få konkurrenter til å utvikle et felles nettverk, framfor flere ikke-samarbeidende private nett
  • Det må utvikles et godt klima for etablering av nye virksomheter ("entrepreneurial culture")
  • Den "siste sløyfen" fra telekom-nettet til hjemmene må gjøres gjenstand for fri konkurranse, blant annet slik at også trådløse forbindelser kan bli et alternativ
  • Det må opprettes et offentlig godkjenningssystem for firmaer som driver med elektronisk handel, slik at de som driver seriøst kan smykke seg med en "elektronisk shamrock" (en shamrock er en hvitbladet trekløver som er Irlands nasjonale symbol)

Les innstillingen og gråt over hva Norge går glipp av når våre fremste ledere har sunket så dypt at det vil betraktes som en bragd om de i det hele tatt får halt i land noe så selvfølgelig som et budsjett for neste år.

Til toppen