Irland utsetter deregulering

EU-kommisjonen gir Irland lov til å utsette dereguleringen av telesektoren i landet til 1. januar år 2000.

EU-kommisjonen gir Irland lov til å utsette dereguleringen av telesektoren i landet til 1. januar år 2000.

Irske myndigheter har bedt om dette og får nå anledning til å utsette sin del av dereguleringsprogrammet, som de fleste andre EU-land innfører fra 1.1.1998. Opprinnelig ville irske myndigheter vente hele fem år etter de andre med å liberalisere sitt hjemmemarked, med dette har ikke EU-kommisjonen tillatt.

EU krever til gjengjeld for utsettelsen at landet er raskere med å tillate bruk av alternative nettverk for andre tjenester enn taletelefoni samt for internasjonale forbindelser til og fra mobiltelefonbaserte tjenester.

Irske myndigheter får det dessuten ikke helt som de vil. Kommisjonen krever at dereguleringer skjer juli 1997 og 1. januar 1999, da det skal bli lov til å etablere alternativ infrastruktur og videre at GSM-operatører skal kunne etablere egne utenlandsforbindelser.

Til toppen