iSCSI gir EMC billigere lagringssystemer

EMC har lansert iSCSI-utgaver av sine Clariion lagringssystemer.

EMC har lansert iSCSI-utgaver av sine Clariion lagringssystemer.

iSCSI er et rimelig alternativ for lagringsnett som har et stort potensial for systemer beregnet på mellomstore løsninger, selv om det i dag dekker bare 1 prosent av det samlede markedet for eksterne disksystemer. IDC venter at omsetning av iSCSI-baserte lagringssystemer vil tredobles i løpet av året.

EMC la inn iSCSI som alternativ i Symmetrix-systemene i 2003, og har solgt NAS-løsninger med iSCSI et års tid. Når også Clariion-kundene kan velge iSCSI regner EMC med vesentlig større salg av denne typen teknologi.

Clariion-systemer selges blant annet gjennom Dell.

Til toppen