ISDN klar for pensjonsalderen

Internettbrukernes overgang til ADSL som aksessform fra ISDN vil gå raskere enn overgangen fra analog til ISDN, sier teleanalytiker Tore Aarønæs.

Internettbrukernes overgang til ADSL som aksessform fra ISDN vil gå raskere enn overgangen fra analog til ISDN, sier teleanalytiker Tore Aarønæs.

- Fram til nå har det norske bredbåndsmarkedet så og si ikke eksistert. Det finnes forsvinnende få brukere som har installert noe raskere enn ISDN i private hjem.

I en analyse utarbeidet av Norsk Telecom AS presenteres det norske bredbåndsmarkedet i dag til færre enn 20.000 brukere i hovedsak knyttet til kabel-TV, der UPC og Telenor Avidi AS/Alfanett utgjør det aller meste.

Aarønæs mener kabel-bransjen kunne tatt en større del av dette markedet, for så mange som 200.000 av kabelselskapenes kunder kunne kjøpt internettaksess via sitt selskap. Han tror en kombinasjon av medieomtale og tekniske problemer har skapt en lavere interesse enn det en kunne forvente. (Bildet til høyre er hentet fra Norsk Telecom as, og viser Internett-abonnement, Internett-gratis og ADSL).

- Utbredelsen av Internett følger i stor grad kurven for ISDN. Nå kommer det flere aktører på banen som representerer flere typer av teknologi.

Tall som digitoday.no har innhentet fra Nextra forteller at fordelingen av selskapets internettbrukere på analog og ISDN i 2000 endte på 25/75, mens tilsvarende for de to foregående årene er 31/69 og 40/60.

Aarønæs tror at jo flere aktører som tilbyr bredbånd i markedet, jo større interesse for produktene. Men han tror at kritisk pris blir viktigere for å øke penetrasjonen enn kritisk masse. Og utbygging ett sted (Oslo) med godt resultat, vil gi raskere utbygging andre steder.

Trendskiftet er at overgangen til en ny teknologi tar stadig kortere tid. ISDN brukte seks år på å nå dagens penetrasjon på ca 30 prosent av alle norske hjem.

- ADSL kan ta kortere tid på å nå samme penetrasjon, tror han.

Til toppen