ISDN viktigere enn 56 kbps

Norske Internett-leverandører satser på en fremtid med ISDN som den viktigste døråpneren til Internett. Selv om Telenor Online har inngått en avtale med støtte til U.S.Robotics 56 kbps modem basert på den nye x2-teknologien, er det ISDN Telenor mener blir viktigst fremover.

Norske Internett-leverandører satser på en fremtid med ISDN som den viktigste døråpneren til Internett. Selv om Telenor Online har inngått en avtale med støtte til U.S.Robotics 56 kbps modem basert på den nye x2-teknologien, er det ISDN Telenor mener blir viktigst fremover.

Telenor Onlines markedsdirektør Pål Normann Johansen mener mange som i dag bruker modem vil se på ISDN som et godt og reellt alternativ til dagens modem. Han tror at mange av førstegangsbrukerne velger modem.

- ISDN gir andre fordeler, som en ekstra telefonlinje i tillegg til at en slipper mye av ventetiden for å komme inn på nettet, sier Johansen.

- Vi sjekker ut teknologien, sier direktør for privatmarkedet i Schibsted Nett, Morten Stensland. Schibsted Nett har ingen umiddelbare planer om å støtter ulike løsninger for 56 kbps-teknologi.

Stensland sier at Schibsted Netts tilbud til kunder som ønsker raskere tilgang til Internett, er en ISDN-pakke som relanseres i disse dager.

- Tidligere har det vært litt for mye forvirring rundt ISDN, noe som har inkludert ventetid for installering hos Telenor, sier Stensland.

- Vi fokuserer på ISDN nå og kommer tilbake til en vurdering av raskere modem enn 33,5 kbps senere. Vi vil neppe komme med støtte til denne teknologien før første kvartal neste år.

Også i Sverige vil Internett-leverandører støtte U.S.Robotics (USR) sin nye x2-teknologi. Tele2 har allerede uttalt at de oppgraderer sin utrustning til x2-teknikken ifølge svenske MaxiData.

Store amerikanske Internett-leverandører, som America Online sier at de vil støtte den teknologien som U.S. Robotics (USR) har utviklet. Konkurrenten CompuServe følger etter, men etter at selskapet har foretatt egne tester av modem-teknologien.

En annen av de store Internett-leverandørene i USA, Netcom, har hittil sett på ISDN som det beste alternativet for å skaffe raskere hastigheter til kundene. Nå sier imidlertid selskapets visepresident for drift, Robert Tomasi, at selskapet vil støtte x2-teknologien fra USR, ifølge Computer Retail Week.

At Internett-leverandører støtter modemet er helt avgjørende. Fordi 56 kbps-teknologien er asymmetrisk, det vil si 56 kbps for mottak og 28.8 eller 33,6 kbps for å sende, må Internett-leverandøren ha samme modem som kunden, for at hastighetene skal være oppnåelige.

Og fordi 56 kbps teknologien ikke trenger installasjon av nye telefonlinjer eller annet utstyr venter de amerikanske Internett-leverandørene at nye kunder velger enklere modem framfor ISDN som framstår som mer avansert. For enlinje ISDN er det så lite som 8 kbps som skiller fra 56 kbps modemene.

USR har dessuten tatt innersvingen på sine konkurrentene som Hayes, Cardinal og Microcom, med sitt 33.6 kbps modem. USR Sportster 33,6 kbps modem som ble solgt etter 15. august kan oppgraderes til 56 kbps ved en oppgradering av programvaren. En slik oppgradering skal etter planen være klar i januar for de nyeste modemene.

De konkurrerende modemprodusentene som Hayes, Cardinal, Microcom og andre vil ikke markedsføre og selge 56 kbps modem før standarden er satt av den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU i Geneve.

Til toppen