Island har stoppet DLD

Delt i synet om direktivet er EØS-relevant.

Island har stoppet DLD
REYKJAVIK: Island har to ganger stoppet innføring av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen. Bilde: Wikimedia Commons/Srikanth Jandhyala

Oslo (NTB): Island har to ganger stoppet innføring av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) anser ikke at det gir grunnlag for det samme i Norge.

- Det er ulike syn i utenrikskomiteen på Alltinget om direktivet er EØS-relevant eller ikke. Det er også de i komiteen som mener vi bør vente på konklusjonene av EUs gjennomgang av direktivet, sier ambassadør Thorir Ibsen ved den islandske ambassaden i Brussel til Nationen.

Datalagringsdirektivet er sett på som kontroversielt også i flere av EUs medlemsland, noe som har ført til at EU-kommisjonen er i ferd med å gjennomgå direktivet. Det er ventet at Kommisjonen kommer med et forslag om endring av direktivet i løpet av året.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser likevel ingen grunn til å vente med innføring av direktivet, og har gjort dette klart overfor Europautvalget på Stortinget

- Island vil avvente til EU har gjort sin revisjon. Det er i dag situasjonen. Det mener vi ikke bør være noen spesiell grunn til å vente, har Støre tidligere sagt.

Dette synspunktet møter imidlertid motbør hos regjeringskollega og Sp-leder Liv Signe Navarsete. Hun mener Norge bør følge Islands eksempel.

- Det Island gjør er klokt. Vårt standpunkt var jo også at det var uklokt å innføre direktivet mens det blir revidert i EU, sier Navarsete.

Både Senterpartiet og SV tok dissens i regjeringen mot innføring av datalagringsdirektivet, men Ap fikk støtte fra Høyre i Stortinget og dermed ble det vedtatt å innføre direktivet. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: