Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Island over på åpen kildekode

Har vedtatt gradvis overgang i alt av offentlig forvaltning.

Også Island har ambisjoner innen e-forvaltning. Dokumentet er tilgjengelig fra nettstedet til statsministerens kontor.
Også Island har ambisjoner innen e-forvaltning. Dokumentet er tilgjengelig fra nettstedet til statsministerens kontor.

På EU-kommisjonens blogg for friprog i forvaltningen gjøres det rede for et prosjekt som i løpet av ett år skal legge et grunnlag for en overgang til fri programvare innen alt av offentlig forvaltning.

Blant dem som går i spissen for denne overgangen, ifølge prosjektleder Tryggvi Björgvinsson, er alle regjeringsdepartementene, Reykjavik by og landets Rikshospital.

Prosjektet skal munne ut i en felles infrastruktur for overgang til åpen kildekode. Friprogalternativer til proprietær programvare skal dokumenteres og evalueres. Alle ledere for offentlige institusjoner skal få innsyn i bruk av åpne standarder og gis eksempler som letter overgangen til fri programvare. Det tas tiltak for å sørge for at skolens læreplaner ikke utformes på en slik måte at bruken av åpen kildekode begrenses.

Björgvinsson forklarer at offentlige institusjoner har de siste fire årene sake gått over til fri programvare. Fem av 32 videregående skoler har hittil fullført overgangen. Et flertall har tatt i bruk Moodle, et friprogsystem for virtuell læring.

Den islandske regjeringen har hatt en politikk overfor åpen kildekode siden mars 2008. Her eter det blant annet følgende:

– Ved innkjøp av ny programvare, skal fri, åpen kildekode og proprietær programvare alltid behandles likt, med det formål alltid å foreta det mest fordelaktige kjøpet.