Island på mobiltoppen

Mobilbruken på sagaøya har tatt fullstendig av det siste året og Island er nå det land i verden hvor størst andel av befolkningen har mobiltelefon.

Mobilbruken på sagaøya har tatt fullstendig av det siste året og Island er nå det land i verden hvor størst andel av befolkningen har mobiltelefon.

Mer enn 67 prosent av befolkningen på Island har mobiltelefon og det er et hestehode foran Finland, skriver svenske Mobil.

Deretter følger Norge, der digi.no ved årskiftet beregnet moilpenetrasjonen til vel 62 prosent.

Nå øker imidlertid mobilbruken og utbredelsen sterkt i Europa, og Portugal er et av landene som ligger nærmest til å passeret 50 prosent mobilpenetrasjon.

Til toppen