Island samles på en felles server

Island vil spare penger og samler alle 540 offentlige institusjoner på et felles datasystem som skal gi tjenester over nettet hele døgnet.

Offentlig sektor i forskjellige land, blant annet Norge, har i mangel av tilpassingsdyktige løsninger ofte hatt egne datasystemer. Disse er på vei ut, men selv i små land som Norge og Island driver mange etater og kommuner egne datasystemer. Blant annet arbeider det norske forsvaret med det såkalte Golf-prosjektet som skal gi et felles styringssystem for alle våpengrener.

Nå skal Island med et slag modernisere sin offentlige sektor. Alle landets 540 offentlige instutisjoner med til sammen 19.000 ansatte skal samles på et felles datasystem for økonomistyring, personal og innkjøp. Løsningen skal drives fra en felles datasentral.

Datasystemet skal gi Islands innbyggere bedre tilgang på offentlige tjenester over nettet. For på Island har 80 prosent av befolkningen tilgang på Internett.

Island har valgt et Oracle-system som skal leveres av Oracle og WM-data i Danmark.

Til toppen